Όριο Υπερανάληψης-Overdraft Μισθοδοσίας

Το Όριο Υπερανάληψης-Overdraft προσφέρει ρευστότητα για όσους λαμβάνουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους μέσω της Τράπεζας Πειραιώς αυξάνοντας αυτόματα το διαθέσιμο του λογαριασμού τους, όταν αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη έκτακτων προσωπικών και καταναλωτικών σας αναγκών.
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
13,55%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €500

μέχρι €5.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Ασφάλεια με την άμεση πρόσβαση σε μετρητά
 • Κάλυψη έκτακτων αναγκών & αυτόματη εξόφληση λογαριασμών
 • Αυτόματη αποπληρωμή με κάθε κατάθεσή στο λογαριασμό σας
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
13,55%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €500

μέχρι €5.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Ασφάλεια με την άμεση πρόσβαση σε μετρητά
 • Κάλυψη έκτακτων αναγκών & αυτόματη εξόφληση λογαριασμών
 • Αυτόματη αποπληρωμή με κάθε κατάθεσή στο λογαριασμό σας

Πλεονεκτήματα

Άμεση πρόσβαση σε μετρητά

Με το Όριο Υπερανάληψης-Overdraft εξασφαλίζετε άμεση πρόσβαση σε ένα εγκεκριμένο ποσό, για τις έκτακτες ανάγκες σας σε μετρητά μέχρι και έναν καθαρό μισθό σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε τμηματικά είτε στο σύνολό του, όταν τελειώσουν τα χρήματα στον τρεχούμενο καταθετικό σας λογαριασμό.


Τρόποι Χρήσης Ορίου Υπερανάληψης-Overdraft

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα υπερανάληψης για:

 1.  Συναλλαγές με τη Χρεωστική Κάρτα Visa Debit, όπως:

  • Αναλήψεις μετρητών από τα Καταστήματα & ΑΤΜς της Τράπεζας Πειραιώς ή άλλης Τράπεζας (ΔΙΑΣ)
  • Αγορές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

 2.  Αυτόματη εξόφληση λογαριασμών και πληρωμών στον τραπεζικό σας τρεχούμενο λογαριασμό


  Μηδενικές δαπάνες

  Η χορήγηση του Ορίου Υπερανάληψης-Overdraft Μισθοδοσίας γίνεται χωρίς έξοδα.  Εύκολη αποπληρωμή

  Η αποπληρωμή του Ορίου γίνεται αυτόματα με καταθέσεις στο λογαριασμό σας, χωρίς την καταβολή συγκεκριμένης δόσης σε συγκεκριμένη ημερομηνία του μήνα.  Άμεση ενημέρωση

  Μπορείτε να μάθετε για το Όριο Υπερανάληψης-Overdraft:

  • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
  • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000  Χαρακτηριστικά

  Ποσό Ορίου

  Από €500, μέχρι €5.000.  Επιτόκιο

  Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και ανέρχεται σε 13,55%.

  Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%. 

  Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για το Όριο Υπερανάληψης-Overdraft Μισθοδοσίας.  Διάρκεια

  Το Όριο Υπερανάληψης-Overdraft Μισθοδοσίας έχει αόριστη διάρκεια.  Εκτοκισμός

  Εξαμηνιαίος, κάθε 30/6 και 31/12.  Αποπληρωμή

  Δεν καταβάλλετε δόσεις. Η αποπληρωμή γίνεται αυτόματα με καταθέσεις στο λογαριασμό μισθοδοσίας σας.

  Πώς θα το αποκτήσετε

  Για να ενημερωθείτε για το Όριο Υπερανάληψης-Overdraft Μισθοδοσίας και να υποβάλετε την αίτησή σας:

  • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
  Βρείτε κοντινό κατάστημα

  Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.