Πρόγραμμα Μεταφοράς Υπολοίπου «Μία και Καλή»

Πρόγραμμα Μεταφοράς Υπολοίπου με ευνοϊκούς όρους για την αποπληρωμή ενήμερων δανείων και πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο. Τα χαρακτηριστικά του διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και το προφίλ σας.

EΠITOKIO
Σταθερό
από 9,70% έως
11,75%

ή

Κυμαινόμενο
από 8,90% έως
11,00%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
έως 120 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

έως €40.000


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλότερη μηνιαία δόση
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
 • Δυνατότητα παροχής επιπλέον ρευστότητας
EΠITOKIO
Σταθερό
από 9,70% έως
11,75%

ή

Κυμαινόμενο
από 8,90% έως
11,00%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
έως 120 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

έως €40.000


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλότερη μηνιαία δόση
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
 • Δυνατότητα παροχής επιπλέον ρευστότητας

Πλεονεκτήματα

Χαμηλή μηνιαία δόση

Με το Πρόγραμμα Μεταφοράς Υπολοίπου "Μία και Καλή" συγκεντρώνετε τις οφειλές σας σε μία μόνο χαμηλή δόση και επωφελείσθε από ευνοϊκούς όρους για όλη την διάρκεια του δανείου σας.

 

Προσωποποιημένη τιμολόγηση

Το επιτόκιο του Προγράμματος Μεταφοράς Υπολοίπου "Μία και Καλή" διαμορφώνεται ανάλογα με το προφίλ σας

 • Τις ανάγκες σας
 • Τις οικονομικές δυνατότητές σας
 • Τη σχέση σας με την Τράπεζα Πειραιώς
 • Την πιστωτική συμπεριφορά σας σε οποιαδήποτε τράπεζα


Επιλογή επιτοκίου

Με το Πρόγραμμα Μεταφοράς Υπολοίπου «Μία και Καλή» έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το είδος του επιτοκίου που επιθυμείτε, σταθερό ή κυμαινόμενο.


Ευέλικτη χρηματοδότηση

Το Πρόγραμμα Μεταφοράς Υπολοίπου «Μία και Καλή» σάς προσφέρει χρηματοδότηση με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους, για να μεταφέρετε τις ενήμερες οφειλές σας από άλλες τράπεζες για την:
 

 • αποπληρωμή καταναλωτικών ή ανοικτών δανείων και πιστωτικών καρτών 

 • και δυνατότητα επιπλέον παροχής ρευστότητας για τυχόν προσωπικές ή καταναλωτικές σας ανάγκες


Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το προϊόν χωρίς να υποβάλετε αίτηση δανείου:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από 1.500€ μέχρι 40.000€Επιτόκιο

Για όλη τη διάρκεια του δανείου, μπορείτε να επιλέξετε:

 • Σταθερό από 9,70% μέχρι 11,75%

 • ή 

 • Κυμαινόμενο από 8,90% μέχρι 11,00% 
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%. 
Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ).Διάρκεια

Η διάρκεια του Προγράμματος εξαρτάται από το ποσό του δανείου και το είδος του επιτόκιου που έχετε επιλέξει.

Σταθερό Επιτόκιο
 • Από 6 έως 60 μήνες - για ποσό δανείου €1.500 μέχρι €6.000
 • Από 6 έως 96 μήνες - για ποσό δανείου €6.001 μέχρι €40.000

Κυμαινόμενο Επιτόκιο
 • Από 6 έως 60 μήνες - για ποσό δανείου €1.500 μέχρι €6.000
 • Από 6 έως 120 μήνες - για ποσό δανείου €6.001 μέχρι €40.000Περίοδος χάριτος

Δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 1 μέχρι 12 μήνες με καταβολή μόνο τόκων.Δαπάνη Εξέτασης αιτήματος

Ανέρχεται σε €200 και χρεώνεται με την εκταμίευση


Εκταμίευση

Εφάπαξ εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου.


Αποπληρωμή

Με μηνιαίες δόσεις που αποτελούνται:

 • Από τόκους και κεφάλαιο μαζί
 • Μόνο από τόκους για όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος
Σε κάθε περίπτωση, η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα ασφάλισης

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών προσφέρεται προαιρετικά. Με αυτή την ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνετε αποζημίωση στις εξής περιπτώσεις:

 • Απόλυση και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για μόνιμους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπάλληλους και προσωρινούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
 • Ασφάλεια Θανάτου λόγω Ατυχήματος (κάλυψη για όλους τους εργαζομένους)
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα λόγω Ατυχήματος (κάλυψη για όλους τους εργαζομένους)
Η αποζημίωση σας εξασφαλίζει:

 • Ομαλή αποπληρωμή των δόσεων του δανείου σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Ασφαλιστική κάλυψη για το υπόλοιπο διάστημα του προγράμματος, εάν επιλέξετε να το συνεχίσετε, παρόλο που έχετε αποπληρώσει το προσωπικό δάνειό σας, μερικώς ή ολικώς

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Μεταφοράς Υπολοίπου "Μία και Καλή" και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.