Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου για Ιδιώτες

Η Τράπεζα Πειραιώς ως ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δύναται να τα διαθέτει ανάλογα με την διαθεσιμότητα τους σε φυσικά πρόσωπα.

Χαρακτηριστικά

  • Ομόλογα σταθερού επιτοκίου με εκδότη και εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο
  • Ομόλογα που αποκτώνται είτε από την πρωτογενή είτε από τη δευτερογενή αγορά
  • Θετική ή αρνητική διακύμανση των τιμών των κρατικών ομολόγων σταθερού επιτοκίου, ανάλογα με την πτώση ή άνοδο των επιτοκίων αντίστοιχα
  • Το ελάχιστο ποσό επένδυσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τίτλου
  • Παρακράτηση φόρου ανάλογα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς

Πώς θα επενδύσετε σε κρατικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου

Για να επενδύσετε σε κρατικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου, επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Βρείτε κοντινό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Στο κατάστημα θα χρειαστεί:

  • Να υπογράψετε σύμβαση MiFID
  • Να ανοίξετε λογαριασμό Θεματοφυλακής