Βρείτε την Προθεσμιακή που σας ταιριάζει

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ • ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ • ΝΟΜΙΣΜΑ


 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Διαμορφώστε την προθεσμιακή σας κατάθεση όπως επιθυμείτε, στηρίζοντας παράλληλα το περιβάλλον και την κοινωνία.

  Δημιουργήστε
  την τώρα
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Επιλέγετε από 1
  έως 12  μήνες
  ή την ημερομηνία λήξης που επιθυμείτε
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  €25.000
 • ΑΠΟΔΟΣΗ
  ΤΟΚΩΝ
  Επιλέγετε απόδοση τόκων στην έναρξη, στη λήξη ή κατά την διάρκεια της προθεσμιακής
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Μπορείτε να διαμορφώσετε την προθεσμιακή σας κατάθεση όπως πραγματικά εσείς θέλετε.

  Δημιουργήστε
  την τώρα
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Επιλέγετε από 1
  έως 12  μήνες
  ή την ημερομηνία λήξης που επιθυμείτε
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  €5.000
 • ΑΠΟΔΟΣΗ
  ΤΟΚΩΝ
  Επιλέγετε απόδοση τόκων στην έναρξη, στη λήξη, κατά την διάρκεια της προθεσμιακής
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο που αυξάνεται κάθε 3μηνο!
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
   12  μήνες
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  €20.000
 • ΑΠΟΔΟΣΗ
  ΤΟΚΩΝ
  Κάθε 3μηνο
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Προθεσμιακή κατάθεση στην πιο απλή της μορφή.
 • ΝΟΜΙΣΜΑ

  ή
  στα κυριότερα ξένα νομίσματα
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  από 1 μέρα
  έως 12  μήνες
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  €5.000
  ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα
 • ΑΠΟΔΟΣΗ
  ΤΟΚΩΝ
  στη λήξη
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Συνδυασμός προθεσμιακής κατάθεσης και επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια.
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  6 ή 12
  μήνες
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  €10.000
 • ΑΠΟΔΟΣΗ
  ΤΟΚΩΝ
  στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Προθεσμιακή Κατάθεση από 2 έως 12 μήνες με απόδοση τόκων κάθε μήνα.
 • ΝΟΜΙΣΜΑ

  ή
  στα κυριότερα ξένα νομίσματα
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  από 2    
  έως 12  μήνες
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  €5.000
  ή το ισότιμο των $5.000 σε ξένο νόμισμα
 • ΑΠΟΔΟΣΗ
  ΤΟΚΩΝ
  κάθε
  μήνα