Δομημένες Καταθέσεις

Οι Δομημένες Καταθέσεις που προσφέρονται από την Τράπεζα Πειραιώς με την ονομασία «Καταθέσεις Δυναμικών Αποδόσεων» παρέχουν προστασία κεφαλαίου, κατά περίπτωση ελάχιστη απόδοση καθώς και δυνατότητα πρόσθετης απόδοσης που συνδέεται με την πορεία ή τη διακύμανση αγορών.

Χαρακτηριστικά

 • Προστασία του κεφαλαίου κατάθεσης
  Το αρχικό σας κεφάλαιο είναι προστατευμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάθεσης, ανεξάρτητα από την πορεία ή τις διακυμάνσεις των αγορών.
 • Ελάχιστη απόδοση
  Ανάλογα με την έκδοση, σας παρέχεται δυνατότητα ελάχιστης απόδοσης, την οποία θα λάβετε ανεξάρτητα από την πορεία ή τις διακυμάνσεις των αγορών.
 • Δυνατότητα πρόσθετης απόδοσης
  Μπορείτε να επωφεληθείτε από τη δυνατότητα πρόσθετης απόδοσης, υψηλότερης της απλής προθεσμιακής κατάθεσης. Η καταβολή της πρόσθετης απόδοσης εξαρτάται από την επίτευξη μίας προκαθορισμένης συνθήκης σε σχέση με την πορεία ενός χρηματοοικονομικού μέσου, όπως π.χ. ισοτιμία EUR/USD.
 • Χαμηλό ελάχιστο ποσό κατάθεσης
  Το ελάχιστο κεφάλαιο κατάθεσης ανέρχεται σε €10.000.
 • Δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης
  Συστήνεται η διακράτηση της δομημένης κατάθεσης μέχρι τη λήξη της. Αν παρόλα αυτά χρειαστείτε τα χρήματα σας, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την πρόωρη ρευστοποίησή της. Σε αυτή την περίπτωση, σας επιστρέφεται μόνο το αρχικό σας κεφάλαιο.
 • Βραχυπρόθεσμη διάρκεια προϊόντος
  Οι «Καταθέσεις Δυναμικών Αποδόσεων» έχουν συνήθως βραχυπρόθεσμη διάρκεια από 3 έως 6 μήνες. Ανάλογα με την έκδοση όμως, μπορεί να προσφέρονται και για μεγαλύτερη διάρκεια.

Εκδόσεις και Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών

Οι «Καταθέσεις Δυναμικών Αποδόσεων» προσφέρονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με τη μέθοδο των προεγγραφών. Δείτε εδώ τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (ΕΒΠ) των διαθέσιμων ή παλαιότερων εκδόσεων.

Πως μπορώ να αποκτήσω μια Δομημένη Κατάθεση

Μπορείτε να αποκτήσετε την διαθέσιμη κάθε φορά έκδοση των «Καταθέσεων Δυναμικών Αποδόσεων» σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας. Βρείτε κοντινό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς


Σημειώστε ότι για να αποκτήσετε μια δομημένη κατάθεση χρειάζεται να έχετε υπογράψει τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (MiFID).