Ασφαλιστικές Λύσεις μέσω της Πειραιώς Financial Holdings

Η Πειραιώς Financial Holdings έχει σημαντική παρουσία και εμπειρία στον τομέα ασφάλισης για Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών >5εκ κάθε κλάδου, παρέχει ασφαλιστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω της ομάδας συνεργατών υψηλής τεχνογνωσίας, με σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο αυτό και με κύριο γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κατηγορίες πελατών καθώς και των ασφαλιστικών προϊόντων μας:

Σε ποιους απευθύνεται

 • Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες
 • Μεγάλες Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Κλινικές / Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Τεχνικές Εταιρείες
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Εταιρείες Συμβούλων / Υπηρεσιών
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Αιολικά ή Φωτοβολταϊκά Πάρκα
 • Αθλητικές Ομάδες / Σύλλογοι
 • Μουσεία / Γκαλερί
 • Κινηματογράφοι / Θέατρα
 • Λοιπές εταιρείες

Τι μπορείτε να ασφαλίσετε

 • Περιουσίας
 • Απώλειας Κερδών σε περίπτωση Υλικής Ζημιάς στην Περιουσία
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 
       προς Τρίτους 
       προς τους εργαζόμενους 
       προϊόντος
 • Επαγγελματικές Ευθύνες
 • Cyber Insurance ή Κυβερνοασφάλιση
 • Ταξιδιωτική Ασφάλιση Επιχειρήσεων
 • Χρηματικών Απωλειών
       ληστεία ταμείων,
       διάρρηξη χρηματοκιβωτίων,
       ληστεία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς χρημάτων
       υπεξαίρεση χρημάτων από υπαλλήλους
 • Μεταφοράς Εμπορευμάτων
 • Κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου από οφειλέτες/πελάτες
 • Ομαδική Ασφάλιση προσωπικού
 • Στόλοι Οχημάτων
 • Αγροτικές ασφαλίσεις ( θερμοκήπια, φυτώρια κ.λ.π. )
 • Ασφαλίσεις ζωικού βασιλείου
 • Ασφαλίσεις αθλητών, γηπέδων κ.λ.π.
 • Ασφαλίσεις χώρων ψυχαγωγίας

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.