Βρείτε το Πρόγραμμα που σας ταιριάζει

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επενδυτικό πρόγραμμα βασιζόμενο σε ασφάλιση, συστηματικής αποταμίευσης και καθημερινής εγγύησης από την ασφαλιστική εταιρία NN Hellas, το οποίο προτείνει η Τράπεζα Πειραιώς στους πελάτες της.
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • Χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο
  • Ορίζετε εσείς το ύψος των ασφαλίστρων
  • Έχετε δυνατότητα για έκτακτες καταβολές
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
  από
  €50
  το μήνα
 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Στη λήξη του προγράμματος, σας καταβάλλεται το μεγαλύτερο από:

  • Την Αξία του Προσωπικού Λογαριασμού τη στιγμή εκείνη
  • Το Εγγυημένο Κεφαλαίο Προγράμματος

  Επιπρόσθετα, θα λάβετε και το Bonus λήξης, εφόσον δεν έχετε διακόψει την πληρωμή των ασφαλίστρων καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου.

 • ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
  • Εφάπαξ
  • Με τη μορφή σύνταξης
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Καθημερινή Εγγύηση 80% της μέγιστης αξίας που έχει καταγράψει ο Προσωπικός σας Λογαριασμός (Ιστορικό Υψηλό)
  • Προοπτική αποδόσεων
  • Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας Ζωής, χωρίς ιατρικό έλεγχο
  • Προστασία πληρωμής ασφαλίστρου (κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων από ατύχημα)
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Τράπεζα Πειραιώς σας προτείνει το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής Smart Premium της ΝΝ Hellas, που συνδέεται με επενδύσεις παρέχοντας καθημερινή εγγύηση.
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • Με καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
  Από
  €10.000

  έως
  €40.000
 • ΑΠΟΔΟΣΗ
  • Το πρόγραμμα παρέχει καθημερινή εγγύηση η οποία ισούται με το 85% της μέγιστης Αξίας του Προσωπικού σας Λογαριασμού (Ιστορικό Υψηλό)
  • Προοπτική αποδόσεων
 • ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
  • Εφάπαξ
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Καθημερινή Εγγύηση 85%
  • Προοπτική Αποδόσεων
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Ασφαλιστικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με επενδύσεις σε Μερίδια ΟΣΕΚΑ1, από την ασφαλιστική εταιρία NN Hellas, το οποίο προτείνει η Τράπεζα Πειραιώς στους πελάτες της.
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο
  • Ορίζετε εσείς το ύψος των ασφαλίστρων
  • Έχετε δυνατότητα για έκτακτες καταβολές
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
  από
  €50
  το μήνα
 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Στη λήξη του προγράμματος θα λάβετε την τρέχουσα Αξία του Λογαριασμού Επένδυσης

 • ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
  • Εφάπαξ
  • Με τη μορφή σύνταξης
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Επένδυση των τακτικών καταβολών σε ΟΣΕΚΑ εσωτερικού της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ
  • Επένδυση των έκτακτων καταβολών σε ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού και Εξωτερικού της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ καθώς και ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού των Amundi και NNIP
  • Δυνατότητα αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου