Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.

Βρείτε το Πρόγραμμα που σας ταιριάζει

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επενδυτικό πρόγραμμα βασιζόμενο σε ασφάλιση, συστηματικής αποταμίευσης και καθημερινής εγγύησης από την ασφαλιστική εταιρία NN Hellas, το οποίο προτείνει η Πειραιώς Financial Holdings.
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • Χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο
  • Ορίζετε εσείς το ύψος των ασφαλίστρων
  • Έχετε δυνατότητα για έκτακτες καταβολές
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
  από
  €50
  το μήνα
 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Στη λήξη του προγράμματος, σας καταβάλλεται το μεγαλύτερο από:

  • Την Αξία του Προσωπικού Λογαριασμού τη στιγμή εκείνη
  • Το Εγγυημένο Κεφαλαίο Προγράμματος

  Επιπρόσθετα, θα λάβετε και το Bonus λήξης, εφόσον δεν έχετε διακόψει την πληρωμή των ασφαλίστρων καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου.

 • ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
  • Εφάπαξ
  • Με τη μορφή σύνταξης
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Καθημερινή Εγγύηση 80% της μέγιστης αξίας που έχει καταγράψει ο Προσωπικός σας Λογαριασμός (Ιστορικό Υψηλό)
  • Προοπτική αποδόσεων
  • Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας Ζωής, χωρίς ιατρικό έλεγχο
  • Προστασία πληρωμής ασφαλίστρου (κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων από ατύχημα)
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Ασφαλιστικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με επενδύσεις σε Μερίδια ΟΣΕΚΑ1, από την ασφαλιστική εταιρία NN Hellas, το οποίο σας προτείνει η Πειραιώς Financial Holdings.
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο
  • Ορίζετε εσείς το ύψος των ασφαλίστρων
  • Έχετε δυνατότητα για έκτακτες καταβολές
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
  από
  €50
  το μήνα
 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Στη λήξη του προγράμματος θα λάβετε την τρέχουσα Αξία του Λογαριασμού Επένδυσης

 • ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
  • Εφάπαξ
  • Με τη μορφή σύνταξης
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Επένδυση των τακτικών καταβολών σε ΟΣΕΚΑ εσωτερικού και Εξωτερικού της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ
  • Επένδυση των έκτακτων καταβολών σε ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού και Εξωτερικού της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ καθώς και ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού των Amundi και Goldman Sachs
  • Δυνατότητα αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου