Υπηρεσίες Προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Στην Τράπεζα Πειραιώς, σχεδιάζουμε και υιοθετούμε καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές που υποστηρίζουν την ισότιμη πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, ενδυναμώνοντας το επίπεδο συμπερίληψης.

Άτομα με οπτική αναπηρία

Πρωτοποριακές υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες τραπεζικής εξυπηρέτησης των πελατών μας με οπτικές αναπηρίες.

Άτομα με ακουστική αναπηρία

Εξειδικευμένες υπηρεσίες στο δίκτυο καταστημάτων για την βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών με προβλήματα ακοής.

Άτομα με κινητική αναπηρία

Ένα προσβάσιμο δίκτυο καταστημάτων που καλύπτει τις ανάγκες τραπεζικής εξυπηρέτησης των πελατών μας με κινητικά προβλήματα.

Άτομα με νοητική αναπηρία

Πρωτοποριακές υπηρεσίες σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους πελάτες μας με νοητικές αναπηρίες.