Θυρίδες Θησαυροφυλακίου


Προστατέψτε όλα τα αντικείμενα που έχουν αξία για εσάς, τοποθετώντας τα σε μία Θυρίδα Θησαυροφυλακίου.

Χαρακτηριστικά

Μισθώνοντας μια Θυρίδα Θησαυροφυλακίου, μπορείτε να φυλάξετε με ασφάλεια έγγραφα, χρεόγραφα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα μεγάλης χρηματικής ή συναισθηματικής αξίας, ενώ παράλληλα σας παρέχεται η ευελιξία να την επισκεφθείτε ανά πάσα στιγμή, σε ώρες και ημέρες λειτουργίας των Τραπεζικών Καταστημάτων. Οι επισκέψεις στις Θυρίδες πραγματοποιούνται με απόλυτη διακριτικότητα και ακολουθώντας όλους τους απαιτούμενους κανόνες

Οι Θυρίδες Θησαυροφυλακίου προσφέρονται σε τέσσερα μεγέθη, ώστε να επιλέξετε αυτό που σας εξυπηρετεί, ενώ το άνοιγμά τους γίνεται μόνο από εσάς ή τον τυχόν πληρεξούσιο που έχετε θέσει.

Πλεονεκτήματα

Με την μίσθωση μίας Θυρίδας Θησαυροφυλακίου απολαμβάνετε:

  • Ασφάλεια για τα πολύτιμα αντικείμενα σας
  • Εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στην Θυρίδα σας, με απόλυτη διακριτικότητα, μόνο με την επίδειξη της ταυτότητάς σας και το κλειδί.
  • Προστασία της ιδιωτικότητάς σας, καθώς μόνο εσείς γνωρίζετε και έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της Θυρίδας σας

Τιμολόγηση

Το ετήσιο ενοίκιο Μίσθωσης/Χρήσης Θυρίδας, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος της Θυρίδας, και είναι διαθέσιμο στο Τιμολόγιο Προμηθειών, τόσο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς, όσο και στο Δίκτυο Καταστημάτων.