Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS επιχειρήσεων της Τράπεζας Πειραιώς για μαζικές πληρωμές χωρίς όριο ποσού, σε ευρώ και ξένα νομίσματα, παντού στον κόσμο.
Η υπηρεσία “e-PPS SEPA” σας δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης και αποστολής μαζικών πληρωμών εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), με τη χρήση ηλεκτρονικού αρχείου.
Άμεση πίστωση και διαθεσιμότητα των χρημάτων στον δικαιούχο, σε τρίτες τράπεζες στην Ελλάδα.
Έμβασμα σε ευρώ ή ξένο νόμισμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με χαμηλά έξοδα και γρήγορη εξυπηρέτηση από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. .
Έμβασμα μέσω winbank web banking της Τράπεζας Πειραιώς για μεταφορά κεφαλαίων επιχειρήσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα παντού στον κόσμο με χαμηλά έξοδα και ασφάλεια.

Υπηρεσία SWIFT gpi

Υπηρεσία SWIFT gpi Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί την πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία συμμετέχει στο Global Payments Innovation (GPI) της SWIFT και προσφέρει στους πελάτες της ένα νέο επίπεδο εξυπηρέτησης για τις πληρωμές τους.

Βιβλιάριο Επιταγών

Υπηρεσία SWIFT gpi

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ένα επιπλέον μέσο πληρωμών για τις υποχρεώσεις σας, το βιβλιάριο επιταγών.Υπολογιστής Εξόδων Εμβασμάτων

Υπολογιστής Εμβασμάτων Τράπεζα Πειραιώς
  • Υπολογίστε τα έξοδα αποστολής εμβασμάτων από τον Εταιρικό σας Λογαριασμό