Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες

Η Τράπεζα Πειραιώς σας προσφέρει άμεση και εύκολη πρόσβαση στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά και στα σημαντικότερα Διεθνή Χρηματιστήρια, διευρύνοντας τις επενδυτικές επιλογές που έχετε στη διάθεση σας για τη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου σας.

Ελληνικό χρηματιστήριο

Διαχειριστείτε τις επενδύσεις σας σε τίτλους που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) με ευελιξία και ταχύτητα μέσα από τις online επιλογές που σας προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς στο Piraeus e-banking. Παράλληλα μπορείτε να απευθύνεστε στα εξειδικευμένα στελέχη των καταστημάτων για τις συναλλαγές σας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Παρεχόμενες υπηρεσίες Online & μέσω Δικτύου Καταστημάτων:

 • Άνοιγμα νέας Μερίδας στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (μέσω Δικτύου Καταστημάτων)
 • Αγοραπωλησία σε τίτλους μετοχών και εταιρικών ομολόγων του Χ.Α.
 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των τιμών διαπραγμάτευσης των τίτλων κατά τη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου
 • Ταχύτητα και ασφάλεια στη διαβίβαση και εκτέλεση εντολής με αυτοματοποιημένες διαδικασίες
 • Ακύρωση ανεκτέλεστης εντολής
 • Μεταβολή της τιμής τίτλου σε ανεκτέλεστη εντολή
 • SMS & Email Alerts ενημέρωσης εκτέλεσης εντολής & αποτίμησης χαρτοφυλακίου
 • Συμμετοχή σε Δημόσιες Εγγραφές / Προσφορές εκδοτών
 • Συμμετοχή σε Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου και Δημόσιες Προτάσεις (μέσω Δικτύου Καταστημάτων)
 • Ηλεκτρονικά Αντίγραφα Κίνησης Χαρτοφυλακίου και Επιβεβαιωτικών Συναλλαγών μέσω Piraeus e-banking
 • Υπηρεσίες Θεματοφυλακής (μεταφορά χαρτοφυλακίου, είσπραξη μερισμάτων, συμμετοχή σε εταιρικά γεγονότα κτλ).

Διεθνή χρηματιστήρια

Αποκτείστε άμεση πρόσβαση στα σημαντικότερα Διεθνή Χρηματιστήρια της Ευρώπης, Αμερικής, Ασίας κτλ όλο το 24ωρο μέσω της ειδικής πλατφόρμας Piraeus e-banking


Παρεχόμενες χρηματιστηριακές υπηρεσίες:

 • Αγοραπωλησία τίτλων
 • Μεταβολή της τιμής τίτλου σε ανεκτέλεστη εντολή
 • Ακύρωση εντολής
 • Ενημέρωση για την εκτέλεση εντολής
 • Ενημέρωση αποτίμησης χαρτοφυλακίου τίτλων
 • Υπηρεσίες Θεματοφυλακής (μέσω της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ)

Πρόσβαση στις Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες

Επισκεφθείτε ένα κατάστημά μας και ενημερωθείτε από τα εξειδικευμένα στελέχη μας για τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσετε, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς στο Ελληνικό και τα Διεθνή Χρηματιστήρια.

Βρείτε κοντινό κατάστημα Τράπεζας Πειραιώς