Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.
Ασφάλιση επιχείρησης My Business (για μικρές Ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα δωμάτια) για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από την ασφαλιστική εταιρεία ERGO για τους πελάτες του Ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings.
Ασφάλιση επιχείρησης My Business (κατάστημα/γραφείο/ιατρείο) για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από την ασφαλιστική εταιρεία ERGO για τους πελάτες του Ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings.