Βρείτε τον Λογαριασμό που σας ταιριάζει Τραπεζικοί Λογαριασμοί

 • ΣΚΟΠΟΣ • ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Αποταμιευτικός λογαριασμός που σας επιβραβεύει με προνομιακό επιτόκιο για κάθε μήνα που αυξάνετε τις καταθέσεις σας έστω και κατά 1 ευρώ.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αποταμίευση
   χωρίς δεσμεύσεις
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακούμενο
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Καταθετικός λογαριασμός ταμιευτηρίου σε ευρώ για αποταμίευση στην πιο απλή μορφή της.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αποταμίευση
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακούμενο
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Αποταμιευτικός λογαριασμός για συστηματική αποταμίευση και επιβράβευση για κάθε χρόνο.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Συστηματική αποταμίευση
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακούμενο
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Παιδικός αποταμιευτικός λογαριασμός. Επιβράβευση της συστηματικής αποταμίευσης και yellow δώρα καλωσορίσματος για το παιδί.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αποταμίευση για το παιδί
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Αποταμιευτικός λογαριασμός που επιβραβεύει με διπλάσιο επιτόκιο κάθε μήνα που δεν γίνεται καμία ανάληψη από το λογαριασμό.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αποταμίευση
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακoύμενο
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Λογαριασμός μισθοδοσίας για υπαλλήλους ιδιωτικών εταιρειών.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μισθωτούς ιδιωτικού τομέα
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακωτό
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Λογαριασμός μισθοδοσίας για μισθωτούς δημοσίων οργανισμών & συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών φορέων.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μισθωτούς δημοσίων οργανισμών & συνταξιούχους
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακωτό
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Λογαριασμός ταμιευτηρίου στα κυριότερα ξένα νομίσματα.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αποταμίευση
   σε ξένο νόμισμα
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
  στα κυριότερα ξένα νομίσματα
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
  ανάλογα με το νόμισμα
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Καταθετικός λογαριασμός ειδικά για τους συνταξιούχους και δικαιούχους επιδομάτων του αμερικανικού δημοσίου.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Συνταξιούχους & δικαιούχους επιδομάτων του αμερικανικού δημοσίου
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
  $
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Καταθετικός λογαριασμός ειδικά σχεδιασμένος για πολύτεκνους.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Πολύτεκνους
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακούμενο