Μισθοδοσία Επιχειρήσεων

Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της πίστωσης της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της επιχείρησής σας μέσα από τον τρεχούμενο λογαριασμό μισθοδοσίας Πειραιώς Αποδοχών. Εφαρμόζοντας μια απλή διαδικασία παραγωγής του ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της μισθοδοσίας, δρομολογείτε την πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού σας με συντομία και ασφάλεια. Επιπλέον, το προσωπικό σας απολαμβάνει όλα τα προνόμια του λογαριασμού μισθοδοσίας Πειραιώς Αποδοχών.

Ποιες επιχειρήσεις εξυπηρετεί

Η Υπηρεσία Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων εξυπηρετεί όλες τις επιχειρήσεις, από ιδιωτικές εταιρείες μέχρι δημόσιους οργανισμούς.

Πλεονεκτήματα για την επιχείρηση

  • Μείωση του λειτουργικού σας κόστους
  • Ικανοποίηση του προσωπικού σας μέσω των παροχών του λογαριασμού “Πειραιώς Αποδοχών”
  • Υποστήριξη στην παραγωγή του αρχείου μισθοδοσίας μέσα από απλές και σαφείς οδηγίες που δίδονται από το κατάστημα συνεργασίας σας ή τη winbank
  • Συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως Έντοκος Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης, Πληρωμές σε Τρίτους, winbank Internet Business

Πλεονεκτήματα για τους υπαλλήλους σας

  • Προνομιακή τιμολόγηση σε τραπεζικά προϊόντα και συναλλαγές, όπως πιστωτική κάρτα, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, πρόγραμμα μεταφοράς υπολοίπου, εξόφληση λογαριασμών και δυνατότητα υπερανάληψης
  • Ευνοϊκοί όροι για αποταμιευτικά, επενδυτικά και ασφαλιστικά προγράμματα
Όλα τα προνόμια του Λογαριασμού Μισθοδοσίας Πειραιώς Αποδοχών