Πειραιώς Tourism 360°

Ολοκληρωμένες λύσεις για την τουριστική σας επιχείρηση

Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο Tουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, είμαστε δίπλα σε όλους εσάς που έχετε μία μικρή ή μεσαία επιχείρηση και δραστηριοποιείστε σε κλάδους του Τουρισμού.


Με γνώμονα τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε καθημερινά, σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, το Πειραιώς Tourism 360°.

Αναπτύσσω την
επιχείρησή μου

Χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα

Διαχειρίζομαι την
επιχείρησή μου

Έλεγχος ταμειακών ροών

Εξασφαλίζω την
επιχείρησή μου

Σύγχρονα ασφαλιστικά προγράμματα

Κάνω την επιχείρησή μου
πιο ανταγωνιστική

Συνεργασία με την online υπηρεσία προσφορών “Yellowday”