Υπηρεσία Αποταμίευσης Pay & Save

Με τη νέα Υπηρεσία Αποταμίευσης “Pay & Save”, αποταμιεύετε εύκολα κάνοντας τις καθημερινές σας αγορές με τη χρεωστική σας κάρτα.

Κάθε αγορά που κάνετε με τη χρήση χρεωστικής κάρτας, στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο €1 ή στα €5 και η διαφορά μεταφέρεται από τον λογαριασμό των καθημερινών συναλλαγών σας στον αποταμιευτικό σας λογαριασμό. Με αυτόν τον απλό τρόπο η αποταμίευση γίνεται αυτόματα και πιο εύκολη από ποτέ!

Δείτε εδώ το ποσό που μπορείτε να αποταμιεύσετε σε ένα χρόνο με μερικές μόνο ενδεικτικές αγορές:


Καφές
 • Καθημερινή Αγορά
 • Ποσό συναλλαγής 1,50€
 • Ποσό αποταμίευσης 0,50€
182,00€
Ετήσιο Ποσό Αποταμίευσης

Ελαφρύ Γεύμα
 • 2 φορές την εβδομάδα
 • Ποσό συναλλαγής 4,20€
 • Ποσό αποταμίευσης 0,80€
83,20€
Ετήσιο Ποσό Αποταμίευσης

Σούπερ Μάρκετ
 • 1 φορά την εβδομάδα
 • Ποσό συναλλαγής 56,30€
 • Ποσό αποταμίευσης 0,70€
36,40€
Ετήσιο Ποσό Αποταμίευσης
Συνολικό Ετήσιο Ποσό Αποταμίευσης
301,60€

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο €1 και χωρίς ανώτατο ποσό ημερήσιας αποταμίευσης.

Τι χρειάζεστε για την εγγραφή σας στο “Pay & Save”

Η υπηρεσία Pay & Save διατίθεται δωρεάν. Για να εγγραφείτε χρειάζεστε:

 • έναν καταθετικό λογαριασμό για τις καθημερινές σας συναλλαγές
 • μια χρεωστική κάρτα συνδεδεμένη με τον παραπάνω λογαριασμό και
 • έναν αποταμιευτικό λογαριασμό στον οποίο θα μεταφέρεται το ποσό αποταμίευσης.

Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία ορίζετε τη μονάδα στρογγυλοποίησης της κάθε αγοράς, στο πλησιέστερο €1 ή €5.

Επιπλέον, για εσάς που θέλετε να έχετε καλύτερο έλεγχο, μπορείτε να ορίσετε ένα ανώτατο ποσό ημερήσιας αποταμίευσης στα €5 ή €10.

Μπορείτε να εγγραφείτε στην Υπηρεσία:

Σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα


On line

Μέσω winbank web banking

Τι άλλο χρειάζεται να γνωρίζετε

 • Η υπηρεσία διατίθεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και δεν μπορούν να συνδεθούν εταιρικές χρεωστικές κάρτες.
 • Οι αποταμιευτικοί λογαριασμοί που μπορούν να συνδεθούν με την υπηρεσία είναι οι εξής:
       ΑΞΙΖΕΙ Αποταμιευτικός Λογαριασμός, ή
       ΔΙΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Αποταμιευτικός Λογαριασμός, ή
       ΜΠΟΡΩ Αποταμιευτικός Λογαριασμός
 • Η στρογγυλοποίηση στο ποσό κάθε αγοράς γίνεται την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού σας (εκκαθάριση συναλλαγής) και όχι την ημέρα που πραγματοποιείται η αγορά.
 • Τα ποσά των στρογγυλοποιήσεων αθροίζονται και πραγματοποιείται ημερησίως μια συνολική μεταφορά στον αποταμιευτικό λογαριασμό. Το ποσό της συνολικής ημερήσιας μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό ημερήσιας αποταμίευσης που τυχόν έχετε ορίσει.
 • Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της υπηρεσίας όποτε το επιθυμείτε, μέσω winbank web banking ή μέσω του δικτύου καταστημάτων επιλέγοντας:
       Μεταβολή ποσού στρογγυλοποίησης ή/και ανώτατου ποσού ημερήσιας αποταμίευσης
       Προσωρινή απενεργοποίηση (δεν θα πραγματοποιείται μεταφορά του ποσού αποταμίευσης)
       Εκ νέου ενεργοποίηση
 • Ακέραια ποσά αγορών που συμπίπτουν με τη μονάδα στρογγυλοποίησης που έχετε επιλέξει, δεν συμμετέχουν στην διαδικασία στρογγυλοποίησης.