Πρόγραμμα ασφάλισης πιστώσεων της Ασφαλιστικής Εταιρείας Euler Hermes Hellas, το οποίο προτείνει η Τράπεζα Πειραιώς μέσω των καταστημάτων της, με σκοπό να προσφέρει στους υφιστάμενους πελάτες της που διατηρούν επιχείρηση, προστασία από το κίνδυνο μη είσπραξης των εμπορικών τους απαιτήσεων.