Η εξειδικευμένη υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς για τον έλεγχο γνησιότητας και την εκτίμηση της αξίας του Επενδυτικού Χρυσού.

Φύλαξη επενδυτικού χρυσού σε ειδικούς ονομαστικούς λογαριασμούς, η οποία γίνεται στις ειδικές εγκαταστάσεις της Τράπεζας στην Αθήνα.

Το Piraeus Gold παρέχει το σύνολο των Υπηρεσιών Χρυσού και στεγάζεται στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Πανεπιστημίου 16 στην Αθήνα, στην οδό 25ης Αυγούστου 62 στο Ηράκλειο Κρήτης και στην οδό Ίωνος Δραγούμη 5, στην Θεσσαλονίκη.Αγορά & Πώληση Χρυσών Λιρών Αγγλίας και Ράβδων Χρυσού (Επενδυτικός Χρυσός) και πρόσθετες υπηρεσίες.