Η εξειδικευμένη υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς για τον έλεγχο γνησιότητας και την εκτίμηση της αξίας του Επενδυτικού Χρυσού.

Φύλαξη επενδυτικού χρυσού σε ειδικούς ονομαστικούς λογαριασμούς, η οποία γίνεται στις ειδικές εγκαταστάσεις της Τράπεζας στην Αθήνα.

Το Piraeus Gold παρέχει το σύνολο των Προϊόντων και Υπηρεσιών Χρυσού και στεγάζεται στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Πανεπιστημίου 16, στο κέντρο της Αθήνας.Αγορά & Πώληση Χρυσών Λιρών Αγγλίας και Ράβδων Χρυσού (Επενδυτικός Χρυσός) και πρόσθετες υπηρεσίες.