Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει σε ιδιώτες επενδυτές έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου με διάρκεια 3, 6 ή 12 μηνών. Η διάθεση των εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τίτλων.

Χαρακτηριστικά

  • Διάρκεια εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου, 3, 6 ή 12 μήνες
  • Παρακράτηση φόρου ανάλογα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς

Πώς θα επενδύσετε σε έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

Για να επενδύσετε σε έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Βρείτε κοντινό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Στο κατάστημα θα χρειαστεί:

  • Να υπογράψετε σύμβαση MiFID
  • Να ανοίξετε λογαριασμό Θεματοφυλακής