Βρείτε την Ασφάλεια που σας ταιριάζει

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Aσφάλισης Ζωικού κεφαλαίου My Agro Farm, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία  ERGO και απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, Συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.
 • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
  ΠΑΡΟΧΩΝ
  Το My Agro Farm είναι ένα πρόγραμμα που ασφαλίζει τις πιο κάτω μονάδες:

  • Βοοτροφικές
  • Χοιροτροφικές
  • Αιγοπροβατοτροφικές
  • Πτηνοτροφικές
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ


  Ετησίως ανανεούμενο
 • AΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Βασικές πληροφορίες ασφάλισης:

  • Είδος μονάδας (Βοοτροφική, Χοιροτροφική, Αιγοπροβατοτροφική, Πτηνοτροφική)
  • Αξία ασφαλιζομένου Ζωικού Κεφαλαίου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Ασφάλιση Θερμοκηπίου My Agro Greenhouse που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
 • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
  ΠΑΡΟΧΩΝ
  Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο καλύπτει:

  • Κατασκευή
  • Εξοπλισμό
  • Φυτεία του θερμοκηπίου
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ


  Ετησίως ανανεούμενο
 • AΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ετήσια ελάχιστα ασφάλιστρα 150€
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Aσφάλισης Φυτικής Παραγωγής My Agro Land , που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
 • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
  ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Ασφαλίζονται οι ζημιές που προκαλούνται άμεσα στις υπαίθριες καλλιέργειες
  • Λειτουργεί συμπληρωματικά της κάλυψης του ΕΛ.Γ.Α.
  • Καλύπτει την ποσοτική ζημιά του ασφαλισμένου προϊόντος
  • Το ποσοστό κάλυψης φθάνει (συμπληρωματικά με τον ΕΛΓΑ) το 85% της ζημιάς
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Η ασφαλιστική περίοδος ξεκινά την 1η Απριλίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου, ενώ η ένταξη των ασφαλισμένων στο πρόγραμμα είναι δυνατή μέχρι και την 31η Αυγούστου.
 • AΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Προϋποθέσεις ασφάλισης:

  • Προσκόμιση Βεβαίωσης Ασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.
  • Ασφάλιση στο πρόγραμμα του συνόλου της υπαίθριας φυτικής παραγωγής του ασφαλιζομένου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επιδοματικό πρόγραμμα υγείας από την Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO μέσω της Τράπεζα Πειραιώς. Σας εξασφαλίζει ημερήσιο επίδομα σε μετρητά, εάν χρειαστεί να νοσηλευτείτε σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος.
 • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
  ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
  • Επίδομα ανάρρωσης
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  1 χρόνος
  Με δυνατότητα
  ανανέωσης
 • AΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Aσφάλεια ζωής
  • Aσφάλεια θανάτου από ατύχημα
  • Ελεύθερη επιλογή νοσηλευτικού ιδρύματος και ιατρού