Κάρτα του Αγρότη

Δίκτυο Personal Banking

  • Κάρτα για τη χρηματοδότηση των παραγωγικών δαπανών των αγροτών


Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

Δίκτυο Personal Banking

  • Κάρτα για τη χρηματοδότηση πρωτογενούς παραγωγής