Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.
Εξασφαλίστε ένα ποσό για τη συνέχιση πληρωμής των δόσεων της πιστωτικής σας κάρτας σε περίπτωση που αναγκαστείτε να διακόψετε προσωρινά την εργασία σας.
Προστατέψτε το εισόδημά σας σε περίπτωση που αναγκαστείτε να διακόψετε προσωρινά την εργασία σας.
Προνοήστε και ασφαλίστε τα προσωπικά σας αντικείμενα και τις πιστωτικές/χρεωστικές σας κάρτες από ενδεχόμενη κλοπή ή απώλεια.
Προστατέψτε τα αγαπημένα σας αντικείμενα σε περίπτωση κλοπής, ατυχηματικής θραύσης, φωτιάς και άλλων κινδύνων.