Εξασφαλίστε ένα ποσό για τη συνέχιση πληρωμής των δόσεων της πιστωτικής σας κάρτας σε περίπτωση που αναγκαστείτε να διακόψετε προσωρινά την εργασία σας.
Προστατέψτε το εισόδημά σας σε περίπτωση που αναγκαστείτε να διακόψετε προσωρινά την εργασία σας.
Προνοήστε και ασφαλίστε τα προσωπικά σας αντικείμενα και τις πιστωτικές/χρεωστικές σας κάρτες από ενδεχόμενη κλοπή ή απώλεια.