Με μία ομάδα 30 συνεργατών, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μιας Μεγάλης Επιχείρησης.
Εξειδίκευση στη χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων στους κλάδους των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Κοινωνικών Υποδομών.
Συστηματική μελέτη και χρηματοδότηση Έργων Real Estate.
Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει εμπειρία στον τομέα της χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, παρέχοντας καινοτόμα και εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.