Συναλλακτική Τραπεζική
Η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβάνεται τις ανάγκες ρευστότητας των Επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών και τους στηρίζει στα επενδυτικά τους σχέδια προσφέροντάς τους πλήρη γκάμα χρηματοδοτικών προϊόντων.

Ειδικότερα σας παρέχουμε:

  • Κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας
  • Επαγγελματικά δάνεια για την χρηματοδότηση επενδύσεων σε ενσώματα και άυλα πάγια καθώς και για πράσινη επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικά δάνεια σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς
Η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβάνεται τις ανάγκες ρευστότητας των Επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών και τους στηρίζει στα επενδυτικά τους σχέδια προσφέροντάς τους πλήρη γκάμα χρηματοδοτικών προϊόντων.

Ειδικότερα σας παρέχουμε:

  • Κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας
  • Επαγγελματικά δάνεια για την χρηματοδότηση επενδύσεων σε ενσώματα και άυλα πάγια καθώς και για πράσινη επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικά δάνεια σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς
Επιλέξτε το κατάλληλο Κεφάλαιο Κίνησης για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας της επιχείρησής σας.
Χρηματοδοτικά προϊόντα για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Επιλέξτε ανάμεσα στα δάνεια για επιχειρήσεις:
Αγορά Εξοπλισμού
Ανέγερση ή Ανακαίνιση Επαγγελματικής       Στέγης
Επιχειρηματικά δάνεια με προνομιακούς όρους, σε συνεργασία με Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς Φορείς:
ΕΑΤ ΑΕ
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων &       Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Επενδύστε στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα. Μάθετε πως μπορείτε να χρηματοδοτήσετε την Επένδυσή σας και βρείτε τα επαγγελματικά δάνεια για την «πράσινη» αναβάθμιση της επιχείρησής σας.

Green Banking Portal

Green Banking Portal
  • Ενημερωθείτε για όλους τους τομείς Πράσινης Επιχειρηματικότητας
  • Αναζητήστε Προμηθευτές και καλές πρακτικές

Πειραιώς Τourism 360°

Piraeus-Tourism
  • Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση
  • Ενημερωθείτε για το νέο πακέτο «Πειραιώς Τourism 360°» που σχεδιάσαμε αποκλειστικά για σας