Συναλλακτική Τραπεζική
Η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβάνεται τις ανάγκες ρευστότητας των Επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών και τους στηρίζει στα επενδυτικά τους σχέδια προσφέροντάς τους πλήρη γκάμα χρηματοδοτικών προϊόντων.

Ειδικότερα σας παρέχουμε:

  • Κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας
  • Επαγγελματικά δάνεια για την χρηματοδότηση επενδύσεων σε ενσώματα και άυλα πάγια καθώς και για πράσινη επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικά δάνεια σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς
Η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβάνεται τις ανάγκες ρευστότητας των Επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών και τους στηρίζει στα επενδυτικά τους σχέδια προσφέροντάς τους πλήρη γκάμα χρηματοδοτικών προϊόντων.

Ειδικότερα σας παρέχουμε:

  • Κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας
  • Επαγγελματικά δάνεια για την χρηματοδότηση επενδύσεων σε ενσώματα και άυλα πάγια καθώς και για πράσινη επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικά δάνεια σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς
Επιλέξτε το κατάλληλο Κεφάλαιο Κίνησης για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας της επιχείρησής σας.
Χρηματοδοτικά προϊόντα για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Επιλέξτε ανάμεσα στα δάνεια για επιχειρήσεις:
Αγορά Εξοπλισμού
Ανέγερση ή Ανακαίνιση Επαγγελματικής       Στέγης
Επιχειρηματικά δάνεια με προνομιακούς όρους, σε συνεργασία με Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς Φορείς:
ΕΑΤ ΑΕ
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων &       Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Πειραιώς Green Επιχειρείν 360°

Πειραιώς Επιχειρείν 360
  • Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την πράσινη ενέργεια
  • Ενημερωθείτε για το νέο πακέτο «Πειραιώς Green Επιχειρείν 360°