Συναλλακτική Τραπεζική
Η «Συναλλακτική Τραπεζική» αποτελεί τη νέα ολοκληρωμένη πρόταση σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων περιλαμβάνοντας υπηρεσίες πληρωμών (εμβάσματα/μεταφορές) προς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό(μεμονωμένα ή μαζικά), υπηρεσίες είσπραξης και διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων, Trade finance και Factoring.

Μέσα από την πλήρη κατανόηση του συναλλακτικού κυκλώματος της κάθε επιχείρησης, η εξειδικευμένη ομάδα της Συναλλακτικής Τραπεζικής παρέχει εξατομικευμένες και ολιστικές λύσεις, για να διαχειριστείτε τις καθημερινές σας συναλλαγές και ανάγκες με αμεσότητα, ευελιξία και μειωμένο κόστος.
Η «Συναλλακτική Τραπεζική» αποτελεί τη νέα ολοκληρωμένη πρόταση σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων περιλαμβάνοντας υπηρεσίες πληρωμών (εμβάσματα/μεταφορές) προς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό(μεμονωμένα ή μαζικά), υπηρεσίες είσπραξης και διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων, Trade finance και Factoring.

Μέσα από την πλήρη κατανόηση του συναλλακτικού κυκλώματος της κάθε επιχείρησης, η εξειδικευμένη ομάδα της Συναλλακτικής Τραπεζικής παρέχει εξατομικευμένες και ολιστικές λύσεις, για να διαχειριστείτε τις καθημερινές σας συναλλαγές και ανάγκες με αμεσότητα, ευελιξία και μειωμένο κόστος.

Payments & Cash Management Solutions

Payments & Cash Management Solutions

Αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας μέσα από εξειδικευμένες υπηρεσίες Πληρωμών, Εισπράξεων, Διαχείρισης Χρηματικού και Αξιογράφων

Trade and Supply Chain Solutions

Trade and Supply Chain Solutions

Ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που σας εξασφαλίζουν ρευστότητα και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές

Day-to-Day Banking

Day-to-Day Banking

Λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες τραπεζικής που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας