Επενδύσεις – Personal Banking

Η Τράπεζα Πειραιώς με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Λήψης, Διαβίβασης και Εκτέλεσης Εντολών, σας προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα δικά σας επενδυτικά χαρτοφυλάκια ανάλογα με τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτετε σε επενδυτικά προϊόντα, αλλά και το επίπεδο της επιθυμητής προσωπικής σας εμπλοκής στη διαχείρισή τους.


Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Απευθύνεται κυρίως σε εσάς που θεωρείτε ότι δεν έχετε τις εξειδικευμένες γνώσεις και τον απαιτούμενο χρόνο για τη διαρκή παρακολούθηση των αγορών και τη διαχείριση του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου. Με την Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου αναθέτετε τη διαχείρισή του στους ειδικούς της αγοράς και με αυτό τον τρόπο διασφαλίζετε ότι θα γίνονται οι απαραίτητες και στο σωστό χρόνο ενέργειες, ώστε το χαρτοφυλάκιο σας να παραμένει συμβατό με το επενδυτικό σας προφίλ και τους στόχους που έχετε θέσει.

Στην Τράπεζα Πειραιώς ακόμη και με μικρό αρχικό κεφάλαιο μπορείτε πλέον να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, μια υπηρεσία που παραδοσιακά ήταν διαθέσιμη μόνο για μεγάλης αξίας χαρτοφυλάκια. Αυτή η δυνατότητα σας προσφέρεται σήμερα μέσω των νέων χαρτοφυλακίων «Πειραιώς Optimum», μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης των κεφαλαίων σας.


Υπηρεσία Λήψης, Διαβίβασης και Εκτέλεσης Εντολών

Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε εσάς που διαθέτετε τις γνώσεις, την εμπειρία, το χρόνο και επιθυμείτε την άμεση εμπλοκή σας, τόσο στις αποφάσεις αρχικής διαμόρφωσης και κατανομής επενδύσεων των χαρτοφυλακίων σας, όσο και της μετέπειτα διαχείρισής τους.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, έχετε στη διάθεση σας ένα μεγάλο εύρος εναλλακτικών τοποθετήσεων (Αμοιβαία Κεφάλαια, Μετοχές, Ομόλογα, Ειδικά Προϊόντα) για να δημιουργήσετε το δικό σας εξατομικευμένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και να καλύψετε και τις πιο εξειδικευμένες επενδυτικές σας ανάγκες.

Στα Αμοιβαία Κεφάλαια η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ευρύ φάσμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τόσο της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ με έδρα την Ελλάδα (εταιρεία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς), όσο και των μεγαλύτερων διεθνών οίκων διαχείρισης, με τους οποίους έχει συνάψει συμφωνίες αντιπροσώπευσης και διανομής στην εγχώρια αγορά. Το πλήθος των αμοιβαίων κεφαλαίων, που ξεπερνά τα 1.200, καλύπτει όλο το εύρος και τις κατηγορίες επενδύσεων, γεωγραφικών περιοχών, θεματικών επενδύσεων και μπορεί να καλύψει κάθε επενδυτική ανάγκη.