Πάγιες Εντολές Πληρωμής Λογαριασμών


Γλιτώστε χρόνο και κόπο εξοφλώντας αυτόματα και εμπρόθεσμα τις τακτικές σας υποχρεώσεις μέσω Πάγιας Εντολής Πληρωμής Λογαριασμών!

Χαρακτηριστικά

Μέσω των Παγίων Εντολών, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τις πληρωμές σας, ώστε να εκτελούνται κατά την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς να χάνετε χρόνο και χωρίς καθυστερήσεις, ενώ θα συνεχίζετε να λαμβάνετε τους λογαριασμούς σας κανονικά, με την ένδειξη ότι εξοφλούνται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Μπορείτε να αναθέσετε Πάγιες Εντολές για την πληρωμή όλων των βασικών κατηγοριών λογαριασμών, όπως οι Πληρωμές Ενέργειας, Τηλεφωνίας/Διαδικτύου, Ύδρευσης/Αποχέτευσης, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δημοσίου, κ.ά., με χρέωση του καταθετικού σας λογαριασμού ή της πιστωτικής σας κάρτας.

Πλεονεκτήματα

Αναθέτοντας μια πληρωμή μέσω Πάγιας Εντολής, εξασφαλίζετε:

  • Αυτοματοποίηση στην εξόφληση των τακτικών σας υποχρεώσεων
  • Χτίσιμο αφορολογήτου μέσω της πλειοψηφίας των πληρωμών, καθώς αυτές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά
  • Δυνατότητα ενημέρωσης μέσω της υπηρεσίας Piraeus Alerts
  • 25 yellows για κάθε πληρωμή λογαριασμού κοινής ωφέλειας / ασφαλίστρων μέσω πάγιας εντολής με χρέωση λογαριασμού [εφόσον είστε εγγεγραμμένος στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow]

Τιμολόγηση και ενεργοποίηση Υπηρεσίας

Ενεργοποιήστε εύκολα τις πάγιες εντολές πληρωμής λογαριασμών που επιθυμείτε μέσω Piraeus e-banking & Piraeus phone banking ή μέσω οποιουδήποτε καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς.

Η τιμολόγηση της υπηρεσίας, όπως εκάστοτε αυτή ισχύει, είναι διαθέσιμη στο Τιμολόγιο Προμηθειών, τόσο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr, όσο και στο Δίκτυο Καταστημάτων.