Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Μετρητών της Τράπεζας Πειραιώς σάς διευκολύνουν να διαχειρίζεστε με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια τις αυξημένες καθημερινές ταμειακές ροές σε μετρητά της επιχείρησής σας.
Η υπηρεσία Bank in Office αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μετρητών που σας δίνει τη δυνατότητα, να πραγματοποιείτε τις καταθέσεις σας online, όλο το 24ωρο, από την άνεση του γραφείου σας.