Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι

Στόχος μας είναι να χτίσουμε μία ξεχωριστή Προσωπική Τραπεζική Εξυπηρέτηση βασισμένη στην αμφίδρομη επικοινωνία, την εμπιστοσύνη και την εχεμύθεια και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ταχύτητα και αμεσότητα στις συναλλαγές σας.

Για αυτό το λόγο:

  • δημιουργήσαμε χώρους ειδικά διαμορφωμένους, σε επιλεγμένα καταστήματα, για να πραγματοποιείτε τις συναντήσεις σας με τον Προσωπικό σας Συνεργάτη, εξασφαλίζοντάς σας άνεση, ποιότητα και διακριτικότητα

  • εξετάζουμε τα αιτήματά σας για απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα

  • σας δίνουμε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε τη συνάντησή σας με τον Προσωπικό Συνεργάτη για να εξυπηρετηθείτε άμεσα