Βρείτε τo χρηματοδοτικό πρόγραμμα που σας ταιριάζει

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Μακροπρόθεσμο Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Ανέγερση, αποπεράτωση και ανακαίνιση της επαγγελματικής στέγης
  • Αγορά εξοπλισμού
  • Άυλες δαπάνες
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες, 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  με βάση το BEMX

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 έτη
  • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Μακροπρόθεσμο Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά έτοιμης ή υπό ανέγερση επιχειρηματικής στέγης
  • Αποπεράτωση επιχειρηματικής στέγης
  • Ανακαίνιση επιχειρηματικής στέγης
  • Αγορά εξοπλισμού
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  με βάση το Euribor

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Μακροπρόθεσμο Δάνειο για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες ή 3μηνιαίες δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  με βάση το BEMX

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 έτη 
  • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση