Είσπραξη απαιτήσεων μέσω του Διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ

Αποκτήστε πρόσβαση μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στο Διατραπεζικό Σύστημα Ηλεκτρονικών εισπράξεων της ΔΙΑΣ για δομημένη και αυτοματοποιημένη είσπραξη των απαιτήσεών σας από την πελατεία σας.

Οι ηλεκτρονικές εισπράξεις απαιτήσεων διεκπεραιώνονται με:


 • Εντολή Πληρωμής (DIAS CREDIT TRANSFER)
 • Εντολή Άμεσης Χρέωσης (DIAS DIRECT DEBIT)

Πώς λειτουργούν

 • Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την υποστήριξη και το συντονισμό προκειμένου η Επιχείρηση να ενταχθεί στο Διατραπεζικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών της ΔΙΑΣ Α.Ε.
 • Η Επιχείρηση διαμορφώνει σύμφωνα με τις ανάγκες της και τις προδιαγραφές της ΔΙΑΣ έναν κωδικό πληρωμής για την αναγνώριση και ταυτοποίηση της κάθε πληρωμής.
 • Η πληρωμή πραγματοποιείται κάνοντας χρήση μόνο του κωδικού πληρωμής και του ποσού, σε ειδική πληρωμή με την επωνυμία της Επιχείρησης που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στα προσφερόμενα κανάλια πληρωμής (φυσικά και ηλεκτρονικά) όλων των Ελληνικών Τραπεζών που συμμετέχουν στο σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ.
 • Το συνολικό χρηματικό ποσό των πληρωμών συγκεντρώνεται σε έναν και μόνο τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.
 • Η Επιχείρηση λαμβάνει κάθε ημέρα αυτοματοποιημένα ένα πλήρες και συγκεντρωτικό αρχείο για το σύνολο των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί από όλες τις τράπεζες.
 • Επιπροσθέτως υπάρχει η δυνατότητα για άμεση (online) ενημέρωση της Επιχείρησης τη στιγμή της πληρωμής.
 • Επιπλέον διατίθεται η είσπραξη απαιτήσεων μέσω πάγιας εντολής με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει ο πληρωτής.

Οφέλη για την Επιχείρηση

 • Ασφάλεια και Ταχύτητα στην είσπραξη των απαιτήσεων
 • Ευελιξία εισπράξεων των απαιτήσεων 24/7 μέσω όλων των Ελληνικών Τραπεζών, με άμεση παρακολούθηση εκτέλεσης των πληρωμών
 • Συγκέντρωση όλων των εισπράξεων σε έναν και μόνο τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς
 • Μείωση λειτουργικού κόστος με τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποιημένη διαχείριση των πληρωμών
 • Ευκολία στη λογιστική παρακολούθηση των πληρωμών
 • Δυνατότητα είσπραξης μέσω πάγιας εντολής με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει ο πληρωτής