Η Υπηρεσία «Συναλλαγματικές προς Είσπραξη» απευθύνεται σε εσάς που χρησιμοποιείτε τα αξιόγραφα των συναλλαγματικών στις εμπορικές συναλλαγές με τους πελάτες σας.