Προνομιακή Τιμολόγηση

Εξασφαλίσαμε για εσάς, που επιλέξατε το Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς, ειδική προνομιακή τιμολόγηση στα τραπεζικά μας προϊόντα και υπηρεσίες.


Ενδεικτικά:

  • Δωρεάν συνδρομή στις Πιστωτικές Κάρτες Visa Gold και Miles & More MasterCard Gold
  • Σημαντικές εκπτώσεις σε προμήθειες συμμετοχής σε Αμοιβαία Κεφάλαια
  • Έκπτωση σε εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα
  • Δωρεάν πληρωμές σε Δημόσιο & Οργανισμούς, ΑΑΔΕ - Υπουργείο Οικονομικών
  • Δωρεάν έξοδα εξέτασης αιτήματος Προσωπικού Δανείου
  • Δωρεάν έξοδα εξέτασης αιτήματος Στεγαστικού Δανείου
  • Έκπτωση στο επιτόκιο του Ανοικτού Προσωπικού Δανείου
  • Δωρεάν Πάγιες Εντολές
  • Δωρεάν έκδοση τραπεζικών επιταγών
  • Έκπτωση στα έξοδα έκδοσης και φόρτισης/εκφόρτισης της Πειραιώς Prepaid Reloadable MasterCard

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τιμολογιακή μας πολιτική, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Προσωπικό σας Συνεργάτη.


Σημείωση
«Τα προσφερόμενα από την Τράπεζα προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται υπό τους περιορισμούς που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων ελέγχων κίνησης κεφαλαίων (capital controls)»