Βρείτε το Στεγαστικό Δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΑΝΑΓΚΗ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ


 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΓΙΑ
 • Καλύτερα επιτόκια
 • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος
 •  
 • Ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου ή για συγκεκριμένη αρχική περίοδο, ανάλογα με την επιλογή σας
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά, ανέγερση ή ολοκλήρωση ακινήτου
  • Ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτου
  • Αγορά οικοπέδου
  • Αποπληρωμή στεγαστικού δανείου άλλης τράπεζας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
  για 3 ή 5 ή 10 ή 15 ή 20 ή 25 ή 30 έτη,
  πλέον εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 30 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €20.000

  και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο από το Euribor μηνός
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά, ανέγερση, ολοκλήρωση ακινήτου
  • Ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτου
  • Αγορά οικοπέδου
  • Αποπληρωμή στεγαστικού δανείου άλλης τράπεζας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 30 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €20.000

  και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειoύμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας.
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικό δάνειο πράσινης κατοικίας με σταθερό επιτόκιο είτε για όλη τη διάρκεια του δανείου είτε για συγκεκριμένη αρχική περίοδο, ανάλογα με την επιλογή σας
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά, ανέγερση ή αποπεράτωση πράσινης κατοικίας
  • Ριζική επισκευή πράσινης κατοικίας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
  για 3 ή 5 ή 10 ή 15 ή 20 ή 25 ή 30 έτη, πλέον εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 30 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €20.000

  και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικό δάνειο πράσινης κατοικίας με κυμαινόμενο επιτόκιο του οποίου η τιμή εξαρτάται από το Euribor μηνός
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά, ανέγερση, ή αποπεράτωση πράσινης κατοικίας
  • Ριζική επισκευή πράσινης κατοικίας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 30 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από
  20.000

  και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επισκευαστικό δάνειο με προσημείωση για υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Επισκευές ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 25 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €10.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επισκευαστικό δάνειο με προσημείωση για υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 25 έτη
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €10.000

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επιδοτούμενο δάνειο σταθερού επιτοκίου για επισκευή κατοικίας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κύρια κατοικία
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  6,50%
  (με 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, (σήμερα στο 0,12%)
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  4, 5 ή 6 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Μέχρι €16.800
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επιδοτούμενο δάνειο σταθερού επιτοκίου για επισκευή κατοικίας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023».
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κύρια κατοικία
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  6,50%
  (με 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, (σήμερα στο 0,12%)
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  4, 5 ή 6 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Μέχρι €13.500
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικά Δάνεια για νέους έως 39 ετών με στόχο την πλήρη αναβάθμιση της κύριας κατοικίας τους, τόσο ενεργειακά (μέσω του Εξοικονομώ) όσο και λειτουργικά/αισθητικά (μέσω του Ανακαινίζω).
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικία
  • Παρεμβάσεις αισθητικής & λειτουργικής ανακαίνισης, αποκλειστικά ως συμπληρωματικές των παρεμβάσεων εξοικονόμησης
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό 6,50% για παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
  (με 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, ήτοι 0,12%

  και

  Σταθερό 4,00% για παρεμβάσεις Ανακαίνισης
  πλέον εισφοράς Ν.128/75, ήτοι 0,06%, που αναλογεί στα κεφάλαια της τράπεζας
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ  4, 5 ή 6 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Μέχρι €13.500
  για παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

  Μέχρι €7.000
  για παρεμβάσεις Ανακαίνισης
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Συγχρηματοδοτούμενο στεγαστικό δάνειο για νέους 25 έως 39 ετών, με σκοπό την αγορά Α’ κατοικίας.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Απόκτηση Α΄κατοικίας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  1/4 του αθροίσματος, Euribor μηνός πλέον περιθωρίου 2,50%
  (το επιτόκιο δεν επιβαρύνεται με εισφορά του Ν. 128/75)
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  3 έως 30 έτη
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Από €20.000
  Και μέχρι το 90% της αξίας του ακινήτου, με μέγιστο τα €150.000