Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.

Βρείτε το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Ζωής / Αποταμίευσης που σας ταιριάζει

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Ασφάλιση Ζωής από την Ασφαλιστική Εταιρία ΝΝ Hellas μέσω της Πειραιώς Financial Holdings. Εξασφαλίζει την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικούς σας ανθρώπους σε περίπτωση απώλειας ζωής, από οποιαδήποτε αιτία.
 • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
  ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Εφάπαξ Καταβολή ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Ετησίως
  ανανεούμενο
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
  Από
  €51,05*


  *Για ηλικία 18 ετών και ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 10.000€.
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Μεγάλο ασφαλισμένο κεφάλαιο με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο
  • Δυνατότητα συμπληρωματικών ασφαλιστικών καλύψεων
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Ασφάλιση ατυχήματος από την Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO μέσω της Πειραιώς Financial Holdings. Εξασφαλίζει οικονομική στήριξη σε εσάς και την οικογένειά σας.
 • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
  ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ζωής, μόνιμης μερικής ή ολικής ανικανότητας από ατύχημα
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  1 χρόνος
  με δυνατότητα ανανέωσης
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
  Από
  €25
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις