Βρείτε την Κάρτα Visa που σας ταιριάζει

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Εταιρική κάρτα Visa Business της Τράπεζας Πειραιώς για εταιρικές συναλλαγές. Διατίθεται στους τύπους Classic και Gold.
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  €29
  ετησίως, ανά κάρτα στελέχους
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ

  Το υπόλοιπο κάθε μηνιαίου λογαριασμού:

  • Είναι εξ ολοκλήρου απαιτητό
  • Εξοφλείται αυτόματα από λογαριασμό όψεως της εταιρείας
 • ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  15,95%
  αγορών
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Ευέλικτο πιστωτικό όριο για κάθε στέλεχος
  • Δωρεάν ασφαλιστικές καλύψεις
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Εταιρική κάρτα Visa Business Premium της Τράπεζας Πειραιώς για εταιρικές συναλλαγές.
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  €95
  ετησίως, ανά κάρτα στελέχους
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ

  Το υπόλοιπο κάθε μηνιαίου λογαριασμού:

  • Είναι εξ ολοκλήρου απαιτητό
  • Εξοφλείται αυτόματα από λογαριασμό όψεως της εταιρείας
 • ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  15,95%
  αγορών
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Ευέλικτο πιστωτικό όριο για κάθε στέλεχος
  • Δωρεάν ασφαλιστικές καλύψεις
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Εταιρική κάρτα Mastercard® Business της Τράπεζας Πειραιώς για εταιρικές συναλλαγές.
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  €29
  ετησίως, ανά κάρτα στελέχους
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ

  Το υπόλοιπο κάθε μηνιαίου λογαριασμού:

  • Είναι εξ ολοκλήρου απαιτητό
  • Εξοφλείται αυτόματα από λογαριασμό όψεως της εταιρείας
 • ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  15,95%
  αγορών
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Ευέλικτο πιστωτικό όριο για κάθε στέλεχος
  • Δωρεάν ασφαλιστικές καλύψεις