Όριο Υπερανάληψης-Overdraft

Το Όριο Υπερανάληψης-Overdraft προσφέρει ρευστότητα αυξάνοντας αυτόματα το διαθέσιμο του τραπεζικού σας τρεχούμενου λογαριασμού όταν αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη έκτακτων προσωπικών και καταναλωτικών σας αναγκών.
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
από 13,60% έως 13,95%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €500

μέχρι €5.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Ασφάλεια με την άμεση πρόσβαση σε μετρητά
 • Κάλυψη έκτακτων αναγκών & αυτόματη εξόφληση λογαριασμών
 • Αυτόματη αποπληρωμή με κάθε κατάθεσή στο λογαριασμό σας
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
από 13,60% έως 13,95%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €500

μέχρι €5.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Ασφάλεια με την άμεση πρόσβαση σε μετρητά
 • Κάλυψη έκτακτων αναγκών & αυτόματη εξόφληση λογαριασμών
 • Αυτόματη αποπληρωμή με κάθε κατάθεσή στο λογαριασμό σας

Πλεονεκτήματα

Άμεση πρόσβαση σε μετρητά

Με το Όριο Υπερανάληψης-Overdraft εξασφαλίζετε άμεση πρόσβαση σε ένα εγκεκριμένο ποσό, για τις έκτακτες ανάγκες σας σε μετρητά. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε τμηματικά είτε στο σύνολό του, όταν τελειώσουν τα χρήματα στον τρεχούμενο καταθετικό σας λογαριασμό.


Τρόποι Χρήσης Ορίου Υπερανάληψης-Overdraft

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα υπερανάληψης για:

 1.  Συναλλαγές με τη Χρεωστική Κάρτα Visa Debit, όπως:
  • Αναλήψεις μετρητών από τα Καταστήματα & ΑΤΜς της Τράπεζας Πειραιώς ή άλλης Τράπεζας (ΔΙΑΣ)
  • Αγορές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

 2.  Αυτόματη εξόφληση λογαριασμών και πληρωμών στον τραπεζικό σας τρεχούμενο λογαριασμόΜηδενικές δαπάνες

Η χορήγηση του Ορίου Υπερανάληψης-Overdraft γίνεται χωρίς έξοδα.


Εύκολη αποπληρωμή

Η αποπληρωμή του Ορίου γίνεται αυτόματα με καταθέσεις στο λογαριασμό σας, χωρίς την καταβολή συγκεκριμένης δόσης σε συγκεκριμένη ημερομηνία του μήνα.


Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να μάθετε για το Όριο Υπερανάληψης-Overdraft:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000

Χαρακτηριστικά

Ποσό Ορίου Υπερανάληψης-OverdraftΕπιτόκιο

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και ανέρχεται σε:

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%. 

Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για το Όριο Υπερανάληψης-Overdraft.Διάρκεια

Το Όριο Υπερανάληψης-Overdraft έχει αόριστη διάρκεια.Εκτοκισμός

Μηνιαίος.Αποπληρωμή

Δεν καταβάλλετε δόσεις. Η αποπληρωμή γίνεται αυτόματα με καταθέσεις στο λογαριασμό σας.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Όριο Υπερανάληψης-Overdraft και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.