Προσωπικό Δάνειο Κίνηση Ακινήτου

Προσωπικό δάνειο Κίνηση Ακινήτου για ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών ή τη μεταφορά οφειλών από άλλες τράπεζες. Με χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το επιτόκιο Euribor μηνός και με δυνατότητα προσημείωσης του ακινήτου τους.
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 240 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €10.000

μέχρι €200.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Υψηλό ποσό χρηματοδότησης
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 240 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €10.000

μέχρι €200.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Υψηλό ποσό χρηματοδότησης
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής

Πλεονεκτήματα

Επιλογή επιτοκίου

Με το Προσωπικό Δάνειο Κίνηση Ακινήτου εξασφαλίζετε χρηματοδότηση με πολύ προνομιακούς όρους με την προσημείωση του ακινήτου σας, κύρια κατοικία, εξοχική κατοικία ή οικόπεδο. Με το ποσό αυτό μπορείτε να χρηματοδοτήσετε:

 • Την αγορά καταναλωτικών αγαθών
 • Την κάλυψη προσωπικών και έκτακτων αναγκών
 • Την αποπληρωμή υπολοίπων δανείων και καρτών


Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να μάθετε τα χαρακτηριστικά του Προσωπικού Δανείου Κίνηση Ακινήτου χωρίς να υποβάλετε αίτηση δανείου:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από €10.000 μέχρι €200.000- μέχρι 60% της αξίας.Επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και συνδέεται με το Euribor μηνός πλέον περιθωρίου μόνο 6,00 μονάδες.

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%. 

Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για το Προσωπικό Δάνειο Κίνησης Ακινήτου.Διάρκεια

Το Προσωπικό Δάνειο Κίνηση Ακινήτου έχει διάρκεια από 6 μέχρι 240 μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, στη λήξη της αποπληρωμής του προσωπικού δανείου σας πρέπει εσείς, ο δανειολήπτης, να είστε μέχρι 75 χρονών.Δαπάνη Εξέτασης αιτήματος

Ανέρχεται σε €350 και χρεώνεται με την εκταμίευση. Επιπλέον, επιβαρύνεστε με έξοδα προς τρίτους για το κόστος εκτίμησης, του νομικού ελέγχου, της παράστασης & του κτηματολογίου.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκους και κεφάλαιο μαζί. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση.Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

 • Ασφάλεια Ζωής/ΜΟΑ: είναι ιδιαίτερα σκόπιμο να ασφαλιστείτε έναντι προσωπικών κινδύνων απώλειας ζωής ή ανικανότητας εργασίας λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας. Με αυτό τον τρόπο, σε περίπτωση αναπάντεχου συμβάντος η ασφάλειά σας θα αποπληρώσει το υπόλοιπο ποσό του δανείου που απομένει και έτσι η οικογένειά σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα δε θα επιβαρυνθούν οικονομικά. Το τιμολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς για αυτό το ασφαλιστικό πακέτο είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
 • Ασφάλεια Πυρός/Σεισμού: Στην Τράπεζα Πειραιώς, ασφαλίζεται το προσημειούμενο ακίνητο για τον κίνδυνο Φωτιάς και Σεισμού. Το τιμολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς για αυτό το ασφαλιστικό πακέτο είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
Τα ασφάλιστρα επιβαρύνουν τον πελάτη και καταβάλλονται κάθε μήνα με τη δόση του δανείου.Δυνατότητα ασφάλισης

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών προσφέρεται προαιρετικά. Με αυτή την ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνετε αποζημίωση στις εξής περιπτώσεις:

 • Απόλυση και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για μόνιμους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπάλληλους και προσωρινούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
Η αποζημίωση σας εξασφαλίζει:

 • Ομαλή αποπληρωμή των δόσεων του Προσωπικού Δανείου Κίνηση Ακινήτου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Ασφαλιστική κάλυψη για το υπόλοιπο διάστημα του προγράμματος, εάν επιλέξετε να το συνεχίσετε, παρόλο που έχετε αποπληρώσει το προσωπικό δάνειό σας, μερικώς ή ολικώς

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το το Προσωπικό Δάνειο Κίνηση Ακινήτου και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.