Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας

Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας με προνομιακούς όρους για εσάς που λαμβάνετε το μισθό ή τη σύνταξή σας μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Προσφέρει άμεση πρόσβαση σε μετρητά για την κάλυψη των έκτακτων ή επαναλαμβανόμενων προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών σας.

EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
από 13,25%
κατά 1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερο από το τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο του πελατειακού προϊόντος
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €20.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Προνομιακή τιμολόγηση
 • Άμεση πρόσβαση σε μετρητά
 • Κάλυψη έκτακτων αναγκών
 • ελάχιστη μηνιαία καταβολή 1,5% ή 3%
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
από 13,25%
κατά 1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερο από το τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο του πελατειακού προϊόντος
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €20.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Προνομιακή τιμολόγηση
 • Άμεση πρόσβαση σε μετρητά
 • Κάλυψη έκτακτων αναγκών
 • ελάχιστη μηνιαία καταβολή 1,5% ή 3%

Πλεονεκτήματα

Άμεση πρόσβαση σε μετρητά

Με το Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας εξασφαλίζετε άμεση πρόσβαση σε ένα εγκεκριμένο ποσό για αναλήψεις μετρητών  και αγορές με τη Χρεωστική Κάρτα Visa Debit για την κάλυψη έκτακτων  ή επαναλαμβανόμενων αναγκών.Ευελιξία στην αποπληρωμή

 • Κάθε μήνα τουλάχιστον την ελάχιστη καταβολή, που αντιστοιχεί σε 1,5% ή 3% επί του ποσού που έχετε δανειστεί, με ελάχιστο ποσό τα €25.
 • και οποιοδήποτε ποσό εσείς επιθυμείτε, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίησή στην Τράπεζα
Με κάθε πληρωμή που πραγματοποιείτε, μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε το ποσό, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και έξοδα.Χρεωστική κάρτα Visa Debit

Εάν δεν έχετε ήδη, εκδίδουμε για σας χρεωστική κάρτα Visa Debit. Σας προσφέρει 24ωρη πρόσβαση στο λογαριασμό του Ανοικτού Προσωπικού Δανείου σας για:

 • Καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών σε ΑΤΜ
 • Αγορές σε καταστήματα και επιχειρήσεις με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού σας


Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να μάθετε τα χαρακτηριστικά του Ανοικτού Προσωπικού σας Δανείου χωρίς να υποβάλετε αίτηση δανείου:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από €1.500 μέχρι €20.000 ανάλογα με τις ανάγκες σας.Επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και είναι 1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερο από το τρέχον επιτόκιο του πελατειακού προϊόντος.

Ποσό Δανείου Επιτόκιο
Από 1.500 μέχρι 3.000 ευρώ
 
15,50%
Από 3.001 μέχρι 6.000 ευρώ
 
14,75%
Από 6.001 μέχρι 15.000 ευρώ
 
14,25%
Από 15.001 μέχρι 20.000 ευρώ
 
13,25%


Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%. 

Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για το Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας.Διάρκεια

Το Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας είναι ανακυκλούμενο με αόριστη διάρκεια αποπληρωμής.

Σε κάθε περίπτωση, στη λήξη της αποπληρωμής του προσωπικού δανείου σας πρέπει εσείς, ο δανειολήπτης, να είστε μέχρι 65 χρονών.Ετήσια συνδρομή

Η ετήσια συνδρομή είναι €70 και χρεώνεται ετησίως.Δαπάνη Εξέτασης αιτήματος

Δωρεάν για εσάς που λαμβάνετε το μισθό ή τη σύνταξή σας μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.Αποπληρωμή

Στην αίτηση του Ανοικτού Προσωπικού Δανείου, εσείς επιλέγετε την ελάχιστη μηνιαία καταβολή, που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της συνολικής σας οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι) και ανέρχεται σε:

 • 1,50% ή
 • 3%


Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.