Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας

Το προσωπικό δάνειο μισθοδοσίας της Τράπεζας Πειραιώς σας προσφέρει σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών με προνομιακούς όρους για τον πελάτη που λαμβάνει το μισθό ή τη σύνταξη του μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
12,55%
ή
Σταθερό
14,50%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 96 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €40.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Έκπτωση 1% στο τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο
 • Χαμηλότερες ή μηδενικές δαπάνες εξέτασης αιτήματος
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
12,55%
ή
Σταθερό
14,50%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 96 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €40.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Έκπτωση 1% στο τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο
 • Χαμηλότερες ή μηδενικές δαπάνες εξέτασης αιτήματος

Πλεονεκτήματα

Λαμβάνοντας το μισθό ή τη σύνταξή σας μέσω της Τράπεζας Πειραιώς απολαμβάνετε προνομιακή τιμολόγηση στο Προσωπικό σας Δάνειο. Συγκεκριμένα:


Χαμηλότερο επιτόκιο

Εάν επιλέξετε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο επωφελείστε από την έκπτωση 1ποσοστιαίας μονάδας στο τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο του προϊόντος της Τράπεζας Πειραιώς.Χαμηλές ή μηδενικές δαπάνες

 • Μηδενικές δαπάνες – για δάνειο με σταθερό επιτόκιο
 • 50% έκπτωση στις δαπάνες – για δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο
Οι δαπάνες χρεώνονται με την εκταμίευση του Προσωπικού Δανείου Μισθοδοσίας.Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να μάθετε τα χαρακτηριστικά του Προσωπικού Δανείου Μισθοδοσίας σας χωρίς να υποβάλετε αίτηση δανείου:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000


Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

 • από €1.500 μέχρι €40.000 ανάλογα με τις ανάγκες σας


Επιτόκιο

Για όλη τη διάρκεια του δανείου, μπορείτε να επιλέξετε:

 • Σταθερό – 14,50% ή
 • Κυμαινόμενο – 12,55%
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%.Διάρκεια


Ανάλογα με το ποσό του δανείου:

 • Για €1.500 μέχρι €6.000 – από 6 μέχρι 60 μήνες
 • Για €6.001 μέχρι €40.000 – από 6 μέχρι 96 μήνες
Σε κάθε περίπτωση, στη λήξη της αποπληρωμής του προσωπικού δανείου σας πρέπει εσείς, ο δανειολήπτης, να είστε μέχρι 70 χρονών.Περίοδος χάριτος

Δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 1 μέχρι 12 μήνες.Εκταμίευση

Αμέσως, σε μία δόση.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν:

 • Τόκους και κεφάλαιο μαζί
 • Μόνο τόκους για όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος
Σε κάθε περίπτωση, η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής από τον καταθετικό λογαριασμό μισθοδοσίας ή σύνταξής σας.Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική:

 • Για το Προσωπικό Δάνειο μισθοδοσίας με κυμαινόμενο επιτόκιο – χωρίς επιβάρυνση
 • Για το Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας με σταθερό επιτόκιο – με την προβλεπόμενη επιβάρυνση
Επιβαρύνσεις πρόωρης αποπληρωμής στο Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας με σταθερό επιτόκιο.Δυνατότητα ασφάλισης

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών προσφέρεται προαιρετικά. Με αυτή την ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνετε αποζημίωση στις εξής περιπτώσεις:

 • Απόλυση και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για μόνιμους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπάλληλους και προσωρινούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
Η αποζημίωση σας εξασφαλίζει:

 • Ομαλή αποπληρωμή των δόσεων του Προσωπικού Δανείου Μισθοδοσίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Ασφαλιστική κάλυψη για το υπόλοιπο διάστημα του προγράμματος, εάν επιλέξετε να το συνεχίσετε, παρόλο που έχετε αποπληρώσει το προσωπικό δάνειό σας, μερικώς ή ολικώς

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.