Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο

Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο με άμεση πρόσβαση σε μετρητά για την κάλυψη των έκτακτων ή επαναλαμβανόμενων προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών.
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
από 14,25%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €20.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Άμεση πρόσβαση σε μετρητά
 • Κάλυψη έκτακτων αναγκών
 • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 1,5% ή 3%
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
από 14,25%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €20.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Άμεση πρόσβαση σε μετρητά
 • Κάλυψη έκτακτων αναγκών
 • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 1,5% ή 3%

Πλεονεκτήματα

Άμεση πρόσβαση σε μετρητά

Με το Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο εξασφαλίζετε άμεση πρόσβαση σε ένα εγκεκριμένο ποσό για αναλήψεις μετρητών και αγορές με τη Χρεωστική Κάρτα Visa Debit.

 • Για την κάλυψη έκτακτων ή επαναλαμβανόμενων αναγκών


Ευελιξία στην αποπληρωμή

 Με το Ανοικτό Προσωπικό σας Δάνειο πληρώνετε:

κάθε μήνα τουλάχιστον την ελάχιστη καταβολή, που αντιστοιχεί σε 1,5% ή 3% επί του ποσού που έχετε δανειστεί, με ελάχιστο ποσό τα €25.

 • και οποιοδήποτε ποσό εσείς επιθυμείτε, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίησή στην Τράπεζα.

Με κάθε πληρωμή που πραγματοποιείτε, μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε το ποσό χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και έξοδα.Χρεωστική κάρτα Visa Debit

Εάν δεν έχετε ήδη, εκδίδουμε για σας χρεωστική κάρτα Visa Debit. Σας προσφέρει 24ωρη πρόσβαση στο λογαριασμό του Ανοικτού Προσωπικού Δανείου σας για:

 • Καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών σε ΑΤΜ
 • Αγορές σε καταστήματα και επιχειρήσεις με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού σαςΆμεση ενημέρωση

Μπορείτε να μάθετε τα χαρακτηριστικά του Ανοικτού Προσωπικού σας Δανείου χωρίς να υποβάλετε αίτηση δανείου:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, με την υπηρεσία Winbank phone banking στο 210 32 88 000


Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από €1.500 μέχρι €20.000 ανάλογα με τις ανάγκες σας.Επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό του Ανοικτού Προσωπικού σας Δανείου.

Ποσό Δανείου Επιτόκιο
Από 1.500 μέχρι 3.000 ευρώ
 
16,50%
Από 3.001 μέχρι 6.000 ευρώ
 
15,75%
Από 6.001 μέχρι 15.000 ευρώ
 
15,25%
Από 15.001 μέχρι 20.000 ευρώ
 
14,25%


Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%. 

Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για το Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο.Διάρκεια

Το Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο είναι ανακυκλούμενο με αόριστη διάρκεια αποπληρωμής.

Σε κάθε περίπτωση, στη λήξη της αποπληρωμής του προσωπικού δανείου σας πρέπει εσείς, ο δανειολήπτης, να είστε μέχρι 65 χρονών.Ετήσια συνδρομή

Η ετήσια συνδρομή είναι €70 και χρεώνεται ένα έτος από την ημερομηνία της 1ης χρήσης και κάθε γενέθλια ημερομηνία αυτής. Δαπάνη Εξέτασης αιτήματος

Ανέρχεται σε €200 και εισπράττονται εφάπαξ με την πρώτη χρήση.Αποπληρωμή

Στην αίτηση του Ανοικτού Προσωπικού Δανείου, εσείς επιλέγετε την ελάχιστη μηνιαία καταβολή, που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της συνολικής σας οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι) και ανέρχεται σε:

 • 1,50% ή
 • 3%


Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση.


Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.