Προσωπικό Δάνειο Προφίλ

Προσωπικό δάνειο για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου. Τα χαρακτηριστικά του διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και το προφίλ σας.

EΠITOKIO
Σταθερό
από 12,20% έως 14,50%
ή
Κυμαινόμενο
από 10,95% έως 13,55%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 96 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €40.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Επιτόκιο ανάλογα με το προφίλ και την πιστωτική συμπεριφορά σας
EΠITOKIO
Σταθερό
από 12,20% έως 14,50%
ή
Κυμαινόμενο
από 10,95% έως 13,55%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 96 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €40.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Επιτόκιο ανάλογα με το προφίλ και την πιστωτική συμπεριφορά σας

Πλεονεκτήματα

Προσωποποιημένη τιμολόγηση

Το επιτόκιο του Προσωπικού Δανείου διαμορφώνεται ανάλογα με το προφίλ σας:


 • Τις ανάγκες σας
 • Τις οικονομικές δυνατότητές σας
 • Τη σχέση σας με την Τράπεζα Πειραιώς
 • Την πιστωτική συμπεριφορά σας σε οποιαδήποτε τράπεζα


Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να μάθετε τα χαρακτηριστικά του Καταναλωτικού Δανείου χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση δανείου:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από €1.500 μέχρι €40.000, ανάλογα με τις ανάγκες σας.Επιτόκιο

Για όλη τη διάρκεια του δανείου, μπορείτε να επιλέξετε:

 • Σταθερό – από 12,20% μέχρι 14,50%, ή
 • Κυμαινόμενο – σήμερα από 10,95% μέχρι 13,55%
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%. 

Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για το Προσωπικό Δάνειο Προφίλ .Διάρκεια

Ανάλογα με το ποσό του δανείου:

 • Για €1.500 μέχρι €6.000 – από 6 μέχρι 60 μήνες
 • Για €6.001 μέχρι €40.000 – από 6 μέχρι 96 μήνες
Σε κάθε περίπτωση, στη λήξη της αποπληρωμής του προσωπικού δανείου σας πρέπει εσείς, ο δανειολήπτης, να είστε μέχρι 70 χρονών.Περίοδος χάριτος

Δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 1 μέχρι 12 μήνες.Δαπάνη Εξέτασης αιτήματος

Ανέρχεται σε €200 και χρεώνεται με την εκταμίευση.
Εκταμίευση

Αμέσως, σε μία δόση.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν:

 • Τόκους και κεφάλαιο μαζί
 • Μόνο τόκους για όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος
Σε κάθε περίπτωση, η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα ασφάλισης

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών προσφέρεται προαιρετικά. Με αυτή την ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνετε αποζημίωση στις εξής περιπτώσεις:

 • Απόλυση και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για μόνιμους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπάλληλους και προσωρινούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
Η αποζημίωση σας εξασφαλίζει:

 • Ομαλή αποπληρωμή των δόσεων του Προσωπικού Δανείου Προφίλ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Ασφαλιστική κάλυψη για το υπόλοιπο διάστημα του προγράμματος, εάν επιλέξετε να το συνεχίσετε, παρόλο που έχετε αποπληρώσει το προσωπικό δάνειό σας, μερικώς ή ολικώς

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Προσωπικό Δάνειο Προφίλ και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.