Προσωπικό Δάνειο Προφίλ

Προσωπικό δάνειο για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου. Τα χαρακτηριστικά του διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και το προφίλ σας.

EΠITOKIO
Σταθερό
από 12,20% έως 14,50%
ή
Κυμαινόμενο
από 10,95% έως 13,55%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 96 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €40.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Επιτόκιο ανάλογα με το προφίλ και την πιστωτική συμπεριφορά σας
EΠITOKIO
Σταθερό
από 12,20% έως 14,50%
ή
Κυμαινόμενο
από 10,95% έως 13,55%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 96 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €40.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Επιτόκιο ανάλογα με το προφίλ και την πιστωτική συμπεριφορά σας

Πλεονεκτήματα

Προσωποποιημένη τιμολόγηση

Το επιτόκιο του Προσωπικού Δανείου διαμορφώνεται ανάλογα με το προφίλ σας:


 • Τις ανάγκες σας
 • Τις οικονομικές δυνατότητές σας
 • Τη σχέση σας με την Τράπεζα Πειραιώς
 • Την πιστωτική συμπεριφορά σας σε οποιαδήποτε τράπεζα


Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να μάθετε τα χαρακτηριστικά του Καταναλωτικού Δανείου χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση δανείου:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 18 218

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από €1.500 μέχρι €40.000, ανάλογα με τις ανάγκες σας.Επιτόκιο

Για όλη τη διάρκεια του δανείου, μπορείτε να επιλέξετε:

 • Σταθερό – από 12,20% μέχρι 14,50%, ή
 • Κυμαινόμενο – σήμερα από 10,95% μέχρι 13,55%
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%. 

Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για το Προσωπικό Δάνειο Προφίλ .Διάρκεια

Ανάλογα με το ποσό του δανείου:

 • Για €1.500 μέχρι €6.000 – από 6 μέχρι 60 μήνες
 • Για €6.001 μέχρι €40.000 – από 6 μέχρι 96 μήνες
Σε κάθε περίπτωση, στη λήξη της αποπληρωμής του προσωπικού δανείου σας πρέπει εσείς, ο δανειολήπτης, να είστε μέχρι 70 χρονών.Περίοδος χάριτος

Δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 1 μέχρι 12 μήνες.Δαπάνη Εξέτασης αιτήματος

Ανέρχεται σε €200 και χρεώνεται με την εκταμίευση.
Εκταμίευση

Αμέσως, σε μία δόση.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν:

 • Τόκους και κεφάλαιο μαζί
 • Μόνο τόκους για όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος
Σε κάθε περίπτωση, η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα ασφάλισης

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών προσφέρεται προαιρετικά. Με αυτή την ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνετε αποζημίωση στις εξής περιπτώσεις:

 • Απόλυση και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για μόνιμους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπάλληλους και προσωρινούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
Η αποζημίωση σας εξασφαλίζει:

 • Ομαλή αποπληρωμή των δόσεων του Προσωπικού Δανείου Προφίλ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Ασφαλιστική κάλυψη για το υπόλοιπο διάστημα του προγράμματος, εάν επιλέξετε να το συνεχίσετε, παρόλο που έχετε αποπληρώσει το προσωπικό δάνειό σας, μερικώς ή ολικώς