Καταναλωτικό Δάνειο για οφειλές προς το Δημόσιο

Καταναλωτικό δάνειο που σας διευκολύνει να πληρώσετε τις οφειλές σας προς το Δημόσιο, όπως φόρους, πρόστιμα, έκτακτες εισφορές και τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών με πολύ χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο και προνομιακά χαρακτηριστικά.

EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
9,95%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 84 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Xρηματοδότηση των φόρων & προστίμων
 • Πολύ χαμηλό επιτόκιο και προνομιακά χαρακτηριστικά
 • Έκπτωση από το Δημόσιο λόγω της εφάπαξ καταβολής
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
9,95%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 84 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Xρηματοδότηση των φόρων & προστίμων
 • Πολύ χαμηλό επιτόκιο και προνομιακά χαρακτηριστικά
 • Έκπτωση από το Δημόσιο λόγω της εφάπαξ καταβολής

Πλεονεκτήματα

Χρηματοδότηση Φόρων & Προστίμων

Μπορείτε να τακτοποιήσετε μία ή περισσότερες οικονομικές σας οφειλές προς το Δημόσιο όπως την τακτοποίηση τυχόν αυθαίρετης δόμησης (N.4178/2013) & την πληρωμή των τακτικών και έκτακτων φόρων (φόρος εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α, κ.τ.λ.) σας. Ειδικότερα, αν έχετε αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, μπορείτε να επωφεληθείτε και από την επιπλέον ρευστότητα έως και €2.000 που σας δίνουμε για να πληρώσετε τυχόν έξοδα που μπορεί να προκύψουν, όπως η αμοιβή του μηχανικού σας.Προνομιακά χαρακτηριστικά-χαμηλή δόση

Με το Καταναλωτικό Δάνειο Οικονομικών Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο σας προσφέρουμε:

 • πολύ χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο μόνο 9,95%
 • υψηλό ποσό χρηματοδότησης έως και €40.000
 • μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 7 έτη, που σημαίνει ότι η δόση του δανείου σας μπορεί να διαμορφωθεί σημαντικά χαμηλότερη της δόσης που θα πληρώνατε στην εφορία με δικά σας κεφάλαια.


Έκπτωση εφάπαξ καταβολής

Η Τράπεζα Πειραιώς εξοφλεί την οφειλή σας στο Δημόσιο απευθείας και εφάπαξ. Με αυτή την εφάπαξ καταβολή εξασφαλίζετε έκπτωση στην οφειλή σας.Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να μάθετε τα χαρακτηριστικά του Καταναλωτικού Δανείου Οικονομικών Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο χωρίς να υποβάλετε αίτηση δανείου:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000


Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου οφειλών προς το δημόσιο

από €1.500 μέχρι €40.000. Το ποσό του δανείου σας διαμορφώνεται μέχρι και το σύνολο της οφειλής σας. Ειδικότερα, για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, σας χρηματοδοτούμε το πρόστιμο μειωμένο κατά το ποσό του παραβόλου πλέον 2.000€ για τυχόν έξοδα που μπορεί να προκύψουν, όπως η αμοιβή του μηχανικού σας.Επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο 9,95% για όλη τη διάρκεια του καταλωτικού δανείου σας. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%.


Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για το Καταναλωτικό Δάνειο Οικονομικών Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.Διάρκεια

 • 6 – 12 μήνες για ποσό δανείου από €1.500 μέχρι €3.000
 • 2 – 5 έτη για ποσό δανείου από €3.001 μέχρι €6.000
 • 2 – 7 έτη για ποσό δανείου από €6.001 μέχρι €40.000
Σε κάθε περίπτωση, στη λήξη της αποπληρωμής του καταναλωτικού δανείου σας πρέπει εσείς, ο δανειολήπτης, να είστε μέχρι 70 χρονών.Εκταμίευση

Η εκταμίευση του δανείου οφειλών προς το δημόσιο γίνεται αμέσως, σε μία δόση.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκους και κεφάλαιο μαζί.

Σε κάθε περίπτωση, η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική, οποιαδήποτε στιγμή, με την προβλεπόμενη επιβάρυνση.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Καταναλωτικό Δάνειο Οικονομικών Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.