Υπηρεσία Request for Transfer-MT101

Η Υπηρεσία Request for Transfer-MT101 προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο διακίνησης ή/και συγκέντρωσης των κεφαλαίων σας (Cash Pooling), με χρήση μηνυμάτων SWIFT MT101. Τα μηνύματα Swift ΜΤ101 αποτελούν αιτήσεις για εκτέλεση εμβασμάτων/μεταφορών πιστώσεων και αποστέλλονται στην Τράπεζα Πειραιώς είτε από τη διαχειρίστρια τράπεζα, στην οποία έχετε αναθέσει τη διαχείριση των διαθεσίμων σας είτε από το δικό σας SWIFT BIC, εφόσον η επιχείρησή σας συμμετέχει στο Standardised Corporate Environment του Swift (SCORE).

Πού απευθύνεται

Η υπηρεσία Request for Transfer-ΜΤ101 απευθύνεται σε μεγάλες εταιρείες με διεθνή παρουσία, που τηρούν λογαριασμούς σε τράπεζες ανά τον κόσμο και επιθυμούν να διαχειρίζονται τα κεφάλαια και τα διαθέσιμά τους σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω κάποιας τρίτης, διαχειρίστριας τράπεζας ή σε απευθείας επικοινωνία με την Τράπεζα Πειραιώς.

Πως λειτουργεί

Η Τράπεζα Πειραιώς, λαμβάνοντας εντολή, μέσω SWIFT MT101, ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του μηνύματος, εκτελώντας μεταξύ άλλων:

  • Μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς

  • Μεταφορές κεφαλαίων από την Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη τράπεζα

  • Πληρωμές υποχρεώσεων προς τρίτους ανεξάρτητα εάν τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ή σε κάποια άλλη τράπεζα

Προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Request for Transfer-ΜΤ101 είναι, να υπογραφούν οι απαραίτητες συμβάσεις ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη.

Για όλες τις διενεργούμενες συναλλαγές, την κίνηση του ή των λογαριασμών σας και για τα διαθέσιμα υπόλοιπά σας στην Τράπεζα Πειραιώς, η επιχείρησή σας μπορεί να λαμβάνει ενημέρωση και μέσω μηνύματος SWIFT MT940 είτε στo SWIFT BIC της διαχειρίστριας τράπεζας είτε στο δικό σας SWIFT BIC.

Πλεονεκτήματα

Τα οφέλη της υπηρεσίας Request for Transfer-MT101 είναι σημαντικότατα και πολλαπλά καθώς σας εξασφαλίζει:

  • Αποτελεσματικότερη διαχείριση της ρευστότητας και των κεφαλαίων της επιχείρησής σας και μεταφορά των κεφαλαίων που συσσωρεύονται στο λογαριασμό σας, σε τράπεζα της επιλογής σας

  • Πληρωμή των υποχρεώσεών σας από το λογαριασμό που τηρείτε στην Τράπεζα Πειραιώς

Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση της υπηρεσίας καθορίζεται κατόπιν διμερούς συμφωνίας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 328 8000.