Η υπηρεσία Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης Λογαριασμού μέσω ΜΤ940 (Customer Statement - SWIFT MT940) παρέχει πληροφόρηση για τις κινήσεις των λογαριασμού σας στο δίκτυο του SWIFT.


Με την υπηρεσία winbank Alerts της Τράπεζας Πειραιώς ενημερώνεστε αμέσως για κινήσεις που γίνονται στους εταιρικούς σας λογαριασμούς και κάρτες καθώς το χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιο σας.