Προθεσμιακές Καταθέσεις για Επιχειρήσεις


Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει μια σειρά από προθεσμιακές καταθέσεις που εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις στα ρευστά διαθέσιμα της επιχείρησής σας. Έχουν διάρκεια από μια ημέρα έως 1 έτος και διατίθενται σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα.

Χαρακτηριστικά

  • Αποδοτική διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων της επιχείρησής σας

  • Δυνατότητα τοποθέτησης κεφαλαίων σε ευρώ και τα κυριότερα ξένα νομίσματα.

  • Επιλογή διάρκειας προθεσμιακής κατάθεσης από 1 ημέρα μέχρι 1 έτος ανάλογα με το ποσό.

  • Το επιτόκιο βασίζεται στα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς, εξαρτάται από το νόμισμα τη διάρκεια και το ποσό της κατάθεσης και ορίζεται κατά την έναρξη της κατάθεσης με εφάπαξ εκτοκισμό στη λήξη

  • Δυνατότητα προεξόφλησης εάν χρειαστείτε νωρίτερα το κεφάλαιο που έχετε τοποθετήσει στην προθεσμιακή κατάθεση, σύμφωνα με τη ισχύουσα πολιτική της Τράπεζας.

Πρόσθετες υπηρεσίες

Η Τράπεζα Πειραιώς σάς προσφέρει πολλές επιλογές για να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά και αποδοτικά τα διαθέσιμά της επιχείρησής σας, μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank: