Οι πράξεις συναλλάγματος αφορούν στη μετατροπή ενός νομίσματος έναντι ενός άλλου σύμφωνα με τις τρέχουσες ισοτιμίες της αγοράς.Πράξεις γίνονται σε όλα τα κύρια νομίσματα και στις μεταξύ τους ισοτιμίες.
Στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς οι επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται ταξιδιωτικό συνάλλαγμα για τα ταξίδια των στελεχών τους κατόπιν παραγγελίας, σε ανταγωνιστικές τιμές