Πάγιες Εντολές Μεταφοράς Κεφαλαίων (Credit Transfer Standing Order)

Με τις Πάγιες Εντολές Μεταφοράς Κεφαλαίων θέτετε τους όρους μεταφοράς των κεφαλαίων σας, ως προς τη συχνότητα των συναλλαγών και το ποσό που επιθυμείτε να μεταφέρετε (μέρος «target balancing» ή ολόκληρο το υπόλοιπο «zero balancing»), οπουδήποτε στον κόσμο. Η χρονική ισχύς της κάθε πάγιας εντολής:

  • είτε έχει προκαθορισμένη και συγκεκριμένη ημερολογιακή λήξη,

  • είτε παραμένει ανοικτή μέχρι νεώτερης εντολής σας.


Οι Πάγιες Εντολές μεταφοράς κεφαλαίου, σταθερού ποσού, εξυπηρετούνται και μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής υπηρεσίας winbank.

Πού απευθύνεται

Η υπηρεσία της Πάγιας Εντολής απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες που επιθυμούν:

  • Να συγκεντρώνουν τα κεφάλαιά τους σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού ή στην Ελλάδα (διαχειρίστρια τράπεζα) με σκοπό την καλύτερη διαχείρισή & τοποθέτηση των διαθεσίμων τους

  • Να εξοφλούν πάγιες υποχρεώσεις, χωρίς το άγχος της παρακολούθησης λήξης των προθεσμιών τους

Πλεονεκτήματα

Τα οφέλη της υπηρεσίας της Πάγιας Εντολής είναι σημαντικά για τον πελάτη καθώς του εξασφαλίζουν:

  • Αυτόματη εξόφληση πάγιων υποχρεώσεων

  • Συγκέντρωση και καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων

  • Προγραμματισμό μελλοντικών κινήσεων και υποχρεώσεων

Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση της υπηρεσίας καθορίζεται κατόπιν διμερούς συμφωνίας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 182838