Επιδοτούμενες Δράσεις

H Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην εύρεση του καταλληλότερου επιχορηγούμενου προγράμματος που ταιριάζει με την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Για το σκοπό αυτό, διαμόρφωσε τη δικτυακή πύλη www.360funding.gr όπου παρέχει έγκυρη ενημέρωση για το σύνολο των διαθέσιμων επιδοτούμενων δράσεων.

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει ένα σύνολο χρηματοδοτικών λύσεων που μπορούν να συνδυαστούν με τα προγράμματα επιχορήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ