Γίνετε συνεργάτης της Τράπεζας Πειραιώς εξασφαλίζοντας γρήγορες και εύκολες λύσεις για τους πελάτες σας.
Μέσω του λογαριασμού CLA-Collection Account της Τράπεζας Πειραιώς, εταιρείες με έδρα την αλλοδαπή, εισπράττουν τα ποσά που τούς οφείλουν οι συνεργάτες τους στην Ελλάδα.