Μέσω του λογαριασμού CLA-Collection Account της Τράπεζας Πειραιώς, εταιρείες με έδρα την αλλοδαπή, εισπράττουν τα ποσά που τούς οφείλουν οι συνεργάτες τους στην Ελλάδα.
Ο μηχανισμός Direct Debit είναι ένας κλειστού κυκλώματος μηχανισμός αυτοματοποιημένης είσπραξης απαιτήσεων Business To Business που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Η b2b Card είναι μια εταιρική πιστωτική κάρτα “κλειστού κυκλώματος”. Μπορεί να εκδοθεί για κάθε εταιρικό σας πελάτη και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις αγορές του με την επιχείρησή σας.